🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sahel-Alapítvány
következő 🡲

Sahel-Alapítvány, John Paul II. Foundation for the Sahel, 1984–: II. János Pál pápa első afrikai látogatása után 1984: alapította a Sahel-övezet támogatására, hogy a sivatagosodó övezet (Csád, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Szenegál, Zöldfoki-szgk) népeinek segítsen a túlélésben. A ~ programjai elsősorban a szakmai oktatás megszervezését, másrészt műszaki megoldások elterjesztését célozzák. – Középszintű szervezők, egészségügyi személyzet, vízügyi és egyéb mérnökök, mezőgazdászok, állattenyésztők, erdészek kiképzését segíti az ~, de iskolák építésével az analfabétizmus csökkentése is cél. A műszaki pályázatok segítik a Szahara terjeszkedése közepette az életlehetőségek és az ökológiai értékek megőrzését (küzdelem a talajerózió és az állatbetegségek ellen, szárazságtűrő mezőgazdasági kultúrák és eljárások elterjesztése, kis víztárolók és vetőmagtárolók építése, fatelepítés, artézi kutak fúrása). Iskolai programok segítik a nők szakmai képzését (óvodai létesítménnyel az iskolák mellett) és népművészeti tudásuk idegenforgalmi kihasználását. Hangsúlyos támogatást kap a serdülő ifjúság mezőgazdasági képzése. – A programok nemcsak a szegénység visszaszorítását segítik (pl. 2008: 208 projekt a kilenc országban, kétmillió dollárt meghaladó értékben), de a térség vallási megosztottságából fakadó békétlenséget is csökkentik, mivel a támogatások vallási hovatartozástól függetlenek. – A pénzügyi támogatást a német és olasz egyházi szervezetek szolgáltatják. A ~ irányítását Rómában a →Cor Unum Pápai Tanács szervezet látja el, évente beszámolási kötelezettséggel a pápa felé. A helyi Főtitkárság Ouagadougou-ban (Burkina Faso) kapott területen-kívüliségi jogokat. Az irányító tanácsban a kilenc ország püspökei vesznek részt. N.D.