🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Saád
következő 🡲

Saád Béla (Pápa, Veszprém vm., 1905. márc. 9.-Bp., 1993. jan. 11.): szerkesztő. - A pápai bencés gimn-ban éretts., 1923-28: a bpi tudegy. közgazd-tud. karán tanult. 1929. I. 1: a M. Újságírók Egyes. tagja. 1929: az Új Nemzedék gyorsírója, utóbb főv. tudósítója, 1938?-42: színházi szerk-je. 1939-44: a Sajtókamara újságírói szako. tagja. 1942-44: haditudósító, 1945-: az Új Ember munk., 1957-70: nyugdíjazásáig fel. szerk-je. - Írásai: Vox Academica (1928. XII: A Röser-botrány), Emericana (1930. III. 20: Mégegyszer. Válasz Csabának.), Képes Krónika (1930-39, 41), Szt Imre-emlékkv. (Bp., 1930: Az Emericana nagyrendje), Új M. Élet (1933), Kat. Szle (1934-35), Társadalmunk (1934), A Reggel (1935-36), Új Idők (1935-40, 1943-44), Kaláris. (Bp., 1936), M. Kultúra (1938-40), Nemz. Újs. (1938: folyt-ban Mindennek az árpa az oka. Reg.; 1939: Nincs tovább? Reg.), Világposta (1941), 202/43 jelenti. Így harcolt a Donnál a 2. honvéd hadsereg. (Bp., 1943) (Az Ideigl. Nemz. Kormány 530/945 ME sz. rendelettel megsemmisíttette!), Képes Tábori Újs. (1944. II. 12., V. 27.). - M: A láthatatlan. Reg. Bp., 1938. (Új Élet reg-tár 86.) - Az éjféli hajó. [Elb.] [Uo.], 1939. (Uaz 139.) - Hamis nyomon. Reg.. Uo., [1939]. (Friss Újs. színes reg-tára 115.) - Csendes vihar. Reg. Uo., 1941. - Dunától a Donig 1942 nyarán. Egy haditudósító élményei a keleti m. fronton. Uo., 1942 (2. kiad. 1942) (Az Ideigl. Nemz. Kormány 530/945 ME sz. rendelettel megsemmisíttette!) - Egy asszony háborúja. (Reg.) Uo., [1943] (A toll mesterei 5.) (Uaz sorozaton kívül) - Leány a talpán. [Elb.] [Uo.], 1943. (Új Élet reg-tár 318.) - A nagyváradi hadapródok. [Reg.]. Uo., [1943] - Haramiák kezébe kerültünk. A mo-i vörösuralom tört. Uo., 1943. (Szebb jövőt! kiskv-e) (Az Ideigl. Nemz. Kormány 530/945 ME sz. rendelettel megsemmisíttette!) - Mi történt? [Elb.] [Uo.], 1944. (Új Élet reg-tár 346.) - A zürichi kaland. [Reg.]. Uo., [1944] (Uaz 366.) - Szőke v. fekete? [Reg. A zürichi kaland 2. része]. Uo., [1944] (Uaz 367.) - Jézus Krisztus élete kicsinyeknek. Sinkó Ferenccel. Rákospalota [1945] - Új Ember alm. Szerk. Uo., 1948. - A zsinat bpi szemmel. Uo., 1967. - Mulasztás. Reg. Uo., 1976. - 10 arckép. (Riportkv.) Uo., 1983. - Bpen 1928-35: az Emericana fel. szerk-je, 1931. X-1932. V: kiadója is, 1936. III: a Színház. Művelődés. szerk-kiadója, 1957. VI. 23-: az Új Ember fel. szerk-je és kiadója, 1957. VI: a Vigília fel. kiadója. 88

A Sajtó 1930:279; 1939:4. sz. - Sajtókamara évkv-e 1940:183; 1941:106; 1942:122; 1943. - Fasiszta sajtótermékek 4. sz. jegyzéke. Bp., 1946. - Sajtóévkv. Uo., 1946. - Elavult kv-ek jegyzéke 1. Uo., 1952:414. - 10 arckép. (Riportkv.) Uo., 1983. (arck. a borítón) - Viczián 1995:184. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Saád Henrik Jakab, OCist (Eger, Heves és Külső Szolnok vm., 1861. nov. 27.-Szentgotthárd, 1943. jún. 2.): gimnáziumi tanár. - 1878. VIII. 27: lépett a r-be, 1884. VIII. 5: szerz. fog-at tett, VIII. 10: pappá szent., 1888: gör-lat. szakos tanári okl-et szerzett. Baján, 1889: Egerben gimn. tanár. 1902: Nagytevel plnosa, 1904: Zircen apáti titkár és újoncmester. 1906: ismét nagyteveli plnos, 1909: Szentgotthárdon adm., 1915: betegszabadságon. 1916: Baján gimn. tanár, 1927: Egerben lelki ig., 1929: Zircen irodaig., 1931: Szentgotthárdon lelki ig. - Cikkei: Bajai Újs. (dal- és énekszöveg ford., zenei cikkek, hangversenykritikák), Eger, Pápa és Vidéke, Új Élet, Gárdonyi Társ. Értes. 1. (Eger, 1926: Gárdonyi szórakozása). - M: Az Úr kínszenvedése Szt Máté szerint. Zene: J. S. Bach. Ford. Somos Ernő néven. Bp., [1918] - Máté-passió. Oratórium. Írta J. S. Bach. Szövegkv. Ford. Uo., é.n. - János-passió. Oratórium. Írta J. S. Bach. Szövegkv. Zene és szövegmagyarázat: Arnold Schering. Ford. Uo., é.n. - Lichtenberg Emil: Händel: Jefta. Oratórium. Tanulmány. Szövegét írta: Th. Morell. Átd. H. Stephani. Ford. Uo., é. n. (Vokális mesterművek szöveg- és zenemagyarázata 9.) - Szt Mór pécsi pp. (1036-1070) somogyvári karácsonya. Oratórium. Zene: Sass Dezső. Szövegét írta. Pécs, 1940. - Krisztus Kir. kantáta. Zene: szenttamási Horváth Mihály. Szövegét írta. Szentgotthárd, [1942] - Szt Bernát kantáta magánhangokra, vegyeskarra és zenekarra. Zene: Vasadi Balogh Lajos. Szövegét írta. Uo., [1943] - Álneve és betűjegyei: O. C.; S. E.; S. H.; S. J.; S. O. C.; Somos Ernő. 88

Felsmann 1885:106. - Rajner 1893:46. - Vajda 1900:82. - Szinnyei XII:1. - Heves vm. [1908]:397. - Schem. Cist. 1942:231; 1944:78. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)