🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sümeghy
következő 🡲

Sümeghy József, szentmargitai és lovászi (Csabrendek, Zala vm., 1892. jan. 4.-Bp., 1955. nov. 11.): geológus. - Atyja, S. József tanító és gyümölcsnemesítő. A győri főreálban 1910: éretts. Kolozsvárt földr-termrajz szakos hallg., 1914. VIII. 1-1918. X. 31: katonáskodott, tartalékos hadnagyként szerelt le, megkapta a Signum laudist. 1919. V. 15-1920. III. 5: a nemz. hadsereg tagja. A Bp-re menekült kolozsvári egy. 1920: dr-rá avatta, uo. tanári okl-et szerzett, az egy-mel 1921: Szegedre költözött, ahol 1926-ig az ásvány-földtani tanszéken tanárs. 1925: Párizsban ösztöndíjas. 1926-55: a bpi Földtani Int. geológusa, 1926. XII-1932: o-geológusa, 1932-44: főgeológusa, 1944-45: h. ig-ja, 1946: vízügyi, majd térképező osztályvez-je. 1947: a Magyarhoni Földtani Társ. első titkára, 1946: a SZIA IV. o. tagja. - A pannóniai rétegsor kérdéseit a mélyfúrások anyaga alapján új szempontok szerint vizsgálta. Új alapokra helyezte a síkvidéki legfiatalabb negyedkori üledékek földtani térképezését. Elsőként vizsgálta a Nagy-Alföld geotermikus viszonyait. Kőzetfacies térképei úttörő jelentőségűek. Elkészítette 1937: Fegyvernek, Kunhegyes, Kunmadaras, Tiszaroff, 1938: Mezőcsát, Tiszapalkonya talajismereti térképeit. - M: Die geothermischen Gradienten des Alföld. Bp., 1929. - A Győri-medence, a Dunántúl és az Alföld pannóniai üledékeinek összefoglaló ismertetése. Bp., 1939. (A m. kir. Földtani Int. Évkv-e XXXII. 2.) - Az Alföld földtani felépítése és a belvizek feltörése. Bp., 1942. - A Tiszántúl. Bp., 1944. (M. tájak földtani leírása 6.) - Horusitzky Henrik emlékezete. Uo., 1947. (Klny. Földtani Közl. 1944/5.) - Mo. talajvíz viszonya. Uo., 1954. (Mérnöki Továbbképző Int. előadássorozat 2871.) T.E.

SZIA tagajánl. 1947:17. - Földtani Közl. 1957:254. (Kretzoi Miklós: ~ 1892-1955 emlékezete) - MÉL II:668. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)