🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sümeghi
következő 🡲

Sümeghi Pál, Szt Viktóriáról nev., Piar (Szeged, Csongrád vm., 1813. aug. 28.-Vác, 1852. nov. 16.): tanár. - 1832. IX. 25: Kecskeméten lépett a r-be, 1833: Nagykanizsán nyelvtant, 1836: Vácott fil-t, 1838: Nyitrán és 1840: Szentgyörgyön teol-t tanult. 1836. VII. 26: Vácott fog-at tett. 1840. VII. 20: pappá szent. 1841: Vácott, 1845: Pesten nyelvészetet tanított, 1844: a pesti tudegy. bölcs. dr-rá avatta. 1847: Vácott a mennyiségtan tanára, 1849: Szegeden gimn. ig., 1850-52: Pesten a nyelvtan és mennyiségtan tanára. - M: Lat. nyelvtan a mo-i középtanodák használatára 1-4. folyam. 1-4. köt. Buda és Pest, 1847. (2. kiad. Pest, 1851) - Lat. szókötési gyakorlatok a tanuló ifj. használatára. 1-2. füz. Pest, 1851-52. (1. füz. 2. jav. kiadás. 1852) - Bevezetés az ált. számtanba. Moènik után. Uo., 1851. 88

Szinnyei XIII:136. - Koltai 1998:356.