🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sümegh
következő 🡲

Sümegh Lothár Ferenc, OSB (Székesfehérvár, Fejér vm., 1907. aug. 6.-Mariazell, Au., 1984. júl. 31.): tanár, magyar gyóntató. - 1925. VIII. 6: lépett a r-be, 1930. IX. 11: ünn. fog-at tett, 1931. VI. 21: pappá szent. 1931: a Pázmány Péter Tudegy. m-lat. szakos tanári okl-et szerzett, 1931-32: Pannonhalmán tanár és karnagy, 1932-34: Kőszegen gimn. tanár és énekkarvez., ház- és kertgondnok, 1934-41: Pápán gimn. tanár, 1934-39: házgondnok, kéttornyúlaki miséző, a Kárpát Dalárda és zenekar karnagya is. 1941-45: Komáromban gimn. tanár és Nemesócsán miséző. 1941-42: a 34. gyalogezred tábori lelkésze az orosz fronton. 1944. X-1945. VI: a nyilasok elől a bakonybéli apátságban rejtőzködött. 1945: amikor →Szúnyogh Xavér Ferencet népbíróság elé állították, a védelmében írt újságcikkekért, néhány napra internálták és fél évig rendőri felügyelet alá helyezték. 1945: Sopronban gimn. tanár. Az iskolák államosítása után 1948. VI-1950. VII. 11: a soproni Szt György-tp. kp-ja. A szerz-rendek föloszlatásakor néhány rendtársával együtt a szolnoki ferences zárdába vitték. 1950. IX: Celldömölkön, 1954. I-1956: XI. 3: a győrújvárosi pléb-n orgonista. 1956: a Kammer am Attersee-i m. menekültek gimn-ának ig-ja, 1958: Burg Kastlban a m. gimn. internátusának vez-je. 1961: Mariazellben és Münchenben, 1969: Mariazellben m. gyóntató. - Írása: Pannonhalmi Szle 1937:223. (A m. sors tragédiája) - M: Mariazelli kegytp. Írta Othmar Wonisch. Ford. 4. kiad. München, 1963. (M. kalauz 478.) 88

Schermann 1940:133. - Jámbor 1942:206. - Pilinyi 1943:245. - M. Kurír 1984:182. - PN 1987:191. (1451.) - Szolgálat 1984. karácsony (Galambos Iréneusz: ~ 1907-1984) (*okt. 4.) - Hetényi Varga 1999. I:145. (s.v. Sümegh Ferenc Lotár)

Sümegh Miklós (Székesfehérvár, Fejér vm., 1903.-Bp., 1988. júl. 1.): karnagy. - Zenét magánúton, soóki Tóth Ilonától tanult. Gimnazista korában 20 tagú énekkart szervezett és vez., és a váci ferences tp-ban kántorkodott. Bpen az Egyetemi Körben 25 tagú férfikart szervezett. A Reménység Egyes. férfikarát, a Szt Miklós egyházközs. vegyeskarát vez. 1930-33: az Iskolánkívüli Népművelési Biz. meghívására 28 tagú zenekart vez., a váci fegyintézetben a rabokból 80 tagú férfikart szervezett, mely istentiszt-eken és ünnepélyeken énekelt. A váci Vox Humana énekkar alapítója. - Szerzeményei: kari átiratok és földolgozások. 88

Molnár 1936:485. - M. műv. lex. 1938:126. - M. Nemz. 1988. VII. 9.

Sümegh Valéria, SJC (Selmecbánya, Hont vm., 1916. dec. 14.-Bp., 1984. máj. 21.): szerzetesnő. - Tanítónőképzőt végzett. 1938. V. 8: Bpen lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1943. VII. 2: Kecskeméten, örök esküjét 1953. VII. 21: Bpen tette. - 1943: Kecskeméten hitoktatónő, 1948: Pécelen sekrestyés, kántor, kv-árus, lelkigyakorlatozók kiszolgálója. - A szétszóratás után Bpen családoknál hitoktatott. r.k.