🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sövényházy
következő 🡲

Sövényházy Márta, OP (16. sz.): apáca. - A 16. sz. első felében a nyulak-szigeti ktorban élt, ahonnan 1529 táján az apácák Nagyváradra költöztek. 1529-31: ott másolta 2 ismeretlen társával a verses Alexandriai Szt Katalin-legenda kb. 7/10-ét, melynek festett képeit ő készítette. A kódex (közép ívrét 291 lap) tartalma: evangéliumi szakaszok, elmélkedések és tanítások, sztbeszédek és legendák. Neve a 310. lapon olvasható: «Ez yrasnak wege wagon vr fyw zyletethnek' utanna ezer ot zaz Harmyncz eztendewben wyz kerest octawayan sewenhazy soror marta keze myath es dyczertessek az ew aldot zenth newe amen». Régi elbeszélő költészetünknek ezen igen nevezetes maradványát az →Érsekújvári kódex tartotta fönn számunkra. Czech János 1832: fölfedezte az érsekújvári ferences ktor kvtárában (2006: az MTA Kvtáráé). ~ néhány oldalt másolt a →Thewrewk-kódex-ből is. 88

Jakab Elek: A MTA Kézirattárának ismertetése. Bp., 1892:11. - Faylné Hentaller Mariska: A m. írónőkről. Uo., 1899:12. - Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a kv-nyomtatás koráig. Uo., 1894. - Szinnyei XII:1326. - ItK 1927. (Tímár Kálmán: M. kódex-családok); 1930. (Uő: Domonkos-rendi m. kódexek) - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)