🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sörös
következő 🡲

Sörös János (Ungszenna, Ung vm., 1892. júl. 3.-Munkács, 1958.): plébános. - A gimn-ot Ungvárt és Szatmárnémetiben, a teol-t a KPI-ben végezte, 1915. VI. 13: pappá szent., VI. 30: Tibán, 1917. II. 17: Ungvárt kp. XI. 29-1918. XI. 29: leszereléséig tábori lelkész. Felsővisón kp., 1920. IX: engedélyezték tanulmányainak befejezését Bpen, ahol 1921-23: a Kölcsey Gimn. hittanára, közben középisk. hittanári okl-et szerzett. 1923. XII: Munkácson kp. 1924. VIII. 10: Nagybereznán, 1937: Munkácson esp-plnos, egyhm. főtanfelügy. Az I. →bécsi döntéssel 1938. IX: visszakerült az anyaországhoz, 1939-44: városi képviselő is. 1944 őszén Kárpátalját a SZU bekebelezte, ~t 1948: szovjetellenesség vádjával letartóztatták. 1951. II: munkácsi pléb-járól hurcolták el, 25 évi kényszermunkára ítélték. 1955: még együtt raboskodott a Bajkál-tó melletti 37. sz. munkatáborban →Harangozó Ferenc szombathelyi egyhm-s lelkésszel. 1956: betegen került vissza Kárpátaljára, és folytatta papi szolgálatát Munkácson. 88

Madarász 1939:667. Arck. - Pilinyi 1943:203. - Dupka 1993:42. - Hetényi Varga III:414.

Sörös Pongrác Pál, OSB (Komárom, Komárom vm., 1873. aug. 24.-Győr, 1919. jan. 5.): főiskolai tanár. - A gimn-ot Komáromban, Pesten és Esztergomban végezte, 1890. VIII. 1: lépett a r-be, 1895. VI. 29: ünn. fog-at tett, a tanárképzőt Pannonhalmán végezte, 1896. VI. 28: pappá szent. 1896-98: tört-lat. szakos gimn. tanár Pápán, 1898. II: Bpen tanári okl-et szerzett. 1898-99: tanulm-úton Rómában, 1899-1919: főisk. tanár Pannonhalmán, egyidejűleg 1905-12: konventi jegyző, 1906-19: r. levtáros, 1911-19: kvtáros. ~ végezte el a c. apátságok és prépságok fölülvizsgálatát a Liber Regius hibáinak kiküszöbölésére. 1911 tavaszától a rtört. főszerk-je, melynek utolsó 4 (fél) köt-ét szerk. Mint a pannonhalmi főisk. megbízottja, részt vett 1915: a SZIA megalapításában. 1907: a SZIT tud. és irod. o., 1909. IV. 29: a MTA l. tagja. - M: Forgách Ferenc élete. Bp., 1896. - Verancsics Antal élete. Esztergom, 1898. - Ghimesi Forgách Simon br. Bp., 1899. - Forgách Ferenc bíb. nagyszombati zsin-a és előzményei. Uo., 1900. (Klny. Kat. Szle) - „Nullius” ter. volt-e a bakonybéli apátság? Esztergom, 1900. (Klny. M. Sion) - Forgách Ferenc esztergomi bíb. Bp., 1901. (Klny. Századok) - A kath. klérus törekvései az 1843/44. é. ogy. egyh. ügyeinek tárgyalása alatt. Uo., 1901. (Klny. Kat. Szle) - Zermegh János és munkája. Uo., 1901. - A pannonhalmi Szt Benedek r. tört. 2. köt. Részben írta és szerk. Uo., 1903; 3. köt. Részben írta és Rózner Tibolddal szerk. Uo., 1905; 8. köt. A bakonybéli apátság tört. (1.) Az önállóság kora 1023-1548. Uo., 1903; 9. köt. (2.) A Pannonhalmától való függés kora 1548-tól napjainkig. Uo., 1904; 6/a, b, 11., 12/a, b. köt. Szerk. Bp., 1911-16. és a 12/b. Az elenyészett bencés apátságok. Írta. Uo., 1912. - Guzmics Izidor apáti naplója. Közli. Uo., 1903. - Komárommegyei bencés apátságok. Komárom, 1905. (Klny. Komárom vm. és város Múz. Egyes. 1904. é. Értes.) - A pécsváradi bencés apátság. Bp., 1905. (Klny. Kat. Szle) - Jerosini Brodarics István (1471-1539). Uo., 1907. - Franyó Remig felségárulási pere. Uo., 1910. (Ért-ek a tört-tud. köréből XXI. 7.) - A Pallas nagy lex. munk. - Álnevei és betűjegyei: Pongrácz Sándor; S.P.; Srs.; Sr. 88

Szinnyei XII:1321. - Századok 1919:104. (Hóman Bálint: ~) - Erdélyi László: Emlékbeszéd ~ (1873-1919) r. tag felett. Bp., 1941. Arck. - MÉL II:649. - MTA tagjai 1975:250. - PN 1987:136. (1038.)