Magyar Katolikus Lexikon > S > Sóvár


Sóvár, v. Sáros vm. (Solivar, Szl.): 1. vár. Már a 12. sz: vár állt a Várhegyen, Anonymus is említi. Ez vsz. elpusztult a tatárjáráskor. 1298 e. a Soós család építtetett a Tarkő-hegyen új várat. 1525: az eperjesi polgárok foglalták el. I. Ferdinánd csapatai 1537: lerombolták, de a család újjáépíttette. 1670: a Wesselényi-összeesküvés miatt elkobozták. 1715: a bécsi Haditanács lerontatta, azóta pusztul. Ma a felszínen alig van nyoma. Téglalap alaprajzú vár volt, bástyás külső védőöv erősítette. - 2. esperesség és plébánia. →Tótsóvár - 3. A ferencesek Szűz Mária-ktorát 1491: említik. 1516: az obszervánsok pataki kusztódiájához tartozott. 1529-: négy gvardián neve ismert. I. Ferdinánd hadvezére 1536: Eperjesre tette székhelyét, vsz. ekkor pusztult el a vár és klastrom, amelynek addig a János királlyal tartó Soós család volt az ura. 1537: a rend közgyűlése úgy rendelkezett, hogy az alamizsnagyűjtésre kijelölt területét a liptói (Okolicsnó) barátok vegyék át. Bá.B.-H.F.L.

Soós Elemér: ~ tört., hadi és mű leírása. Bp., 1926. - Vártúrák III:299. - Karácsonyi II:151. -