Magyar Katolikus Lexikon > S > Síposs


Síposs Ágoston Mihály (Ugod, Veszprém vm., 1868. aug. 18.-Szombathely, 1926. júl. 26.): plébános. - Ferences szerz-ként 1891. VII. 25: pappá szent., 1900: átvették az esztergomi főegyhm-be, Bp-Ferencvárosban kp., 1916: adm., 1916: ismét kp. 1919. VIII: a szőcei pléb. ideigl. vez-je. 1920: átvette a szombathelyi egyhm., Szőcén plnos. Betegsége miatt 1925: a plnosi teendők alól fölmentették, haláláig a szombathelyi Emberbaráti Kórházban kezelték. - Cikkei: Borromeus (1900-01, beszédei), Egyh. Közl. (1904:15. sz.), Religio (1906-08, 11, egyhjogi cikkek), Keresztény Tanító (1914: Arany „Abc” v. a keresztény életelvek versekben. Klny. is) - M: A jó Isten világjárása. Egyh. beszédek a háborúról. Bp., 1915. - Szentbeszédek az év minden vasárnapjára és ünnepére. Uo., 1916. - Komáromban 1907. XII: Pelikán Krizsóval szerk. a Jó Pásztor egyházszónoklati folyóir. utolsó számát. 88

Schem. Strig. 1915: 375. - Géfin II: 367; III: 366. (1166.) - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

Síposs Antal Félix (Szeged, Csongrád vm., 1870. márc. 6.-Udvard, 1941. szept. 21.): plébános. - 1885: belépett a szalvatoriánus ferences rtart-ba, 1892. VII. 13: Vácott pappá szent., kántortanító okl-et, a bpi Paedagogiumban m-tört. szakos polg. isk. tanári okl-et szerzett. Rozsnyón az el. fiúisk. tanítója. - 1898: átlépett az esztergomi főegyhm-be, Bpen hitokt., Kéménden, 1899: Léván kp., az áll. tanítóképző hittanára, a kántorképzés vez-je s a zárdatp. ig-ja. 10 ezer K-t gyűjtött a Kat. Legényegylet házalapja javára. 1904: Esztergom-Vízivárosban az apáca isk. és az érs. tanítóképző hittanára. - 1915: Udvardon plnos, házhoz juttatta az Olvasókört. 1917: az udvardi Fogyasztási és Értékesítő Szövetk. alapító eln., a Gyümölcsészeti Egyes. és a Paprikatermelők szövetk. alapítója. 1919-ig Komárom vm. tvhat. biz. tagja. Átépíttette a kálváriát, pótolta a háborús célokra elkobzott 3 harangot. 1930 k. a Szlovenszkói M. Kultúregyesület helyi körzetének és az Olvasókörnek eln. - A dacosok c. színjátékát műkedvelők előadták. - Szinnyei előtt ismeretlen írásai a Rozsnyói r.k. el. fiúisk. értes. (1898), Népnevelő (1898, 1905), Alkotmány (1902), Egyh. Közl. (1905), a esztergomi Kath. Gyermekvédelem (1910/12), a rozsnyói Sajó-Vidék c. lapokban. - M: „Tartsunk bűnbánatot!” Korszerű nagybőjti beszédsorozat. Rozsnyó, 1898. - Kath. hitoktatástan. Esztergom, 1906. (3. kiad. Uo., 1910) - Korunk és az öngyilkosság. Uo., 1909. - Flórenc és Lion vagy két testvér tört. Bp., é.n. (Kozocsánál: Flórenc és Sion ... Bp., 1912) - Hitoktatási rajzlapok. Szemléltetés és csendes foglalkozásul való rajzokt. céljából tanítók és hitokt. haszn-ra. Uo., 1913. - Májusi virágszálak. Szemelvények azon sztbeszédekről, melyeket az utolsó évtizedben a mindennapi májusi ájtatosságok alkalmával az Esztergom-vizivárosi zárdatp-ban a Bold. Szűz Mária tiszt-ére tartottak. Uo., 1914. - Esztergomban 1910. IX. 15-1911. VI. 15: a Ker. Szeretet Orsz. Gyermekvédő Művének közlönye, az évi 10x-i Kath. Gyermekvédelem alapítója és szerk-je. 88

Szinnyei XII:1155. (s.v. Sipos Antal!; XII:1158. s.v. Sipos A. Félix!) - Schem. Salvatoris 1897. - Schem. Strig. 1917:223; 1941:332. (s.v. Síposs) - Rep. lex. 1936:291. (s.v. Síposs) - Csatár 1939:16. - Felvidéki hősök és mártírok. 1940:528. - Szeghalmy: Felvidék. Bp., 1940:255. - Komáromi Lpk. 1941. X. 4. (†szept. 20.) - Kemény 1942:135. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

Síposs Lénárd István, OFM (Pécska, Arad vm., 1874. aug. 5.-Bp., 1940. máj. 16.): szerzetes. - 1897. VII. 2: pappá szent., Zichyfalván, Nagyőszön, Merczyfalván, Orczyfalván, Gátalján, Aracson, Szentmártonban, 1904: Kisiratoson, Makón kp., 1911: Bpen a Kat. Népszöv. titkára. A csanádi egyhm-ből 1917. XII. 18: lépett a kapisztránus rtar-ba, 1922. XII. 18: szerz. fog-at tett. Az egri, 1936: a dunaföldvári konvent tagja. - M: Ferenc és Ignác. Írta Erich Rohr. Összehasonlító tanulm. Ném-ből ford. Eger, 1926. - Hunyadi János eredete. Bp., 1935. (klny. is) - Hunyadi m. mentsvára. Vác, 1937. - Álnevei: Frater Lenard (Theol. 1935); Siposs István (Alkotmány 1899-1916); Síposs I. Lénárt (művén). 88

Szinnyei XII:1161. (s.v. Sipos István; - a jelzett cikkben az életr. ~é, a Szemléltető módszer ... c. mű Sípos Istváné!) - Schem. Csanad. 1916:189. - Schem. Cap. 1933:5; 1940:51; 1948:90. - Nemz. Újs. 1940. V. 17. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

Síposs Ágoston Mihály (Ugod, Veszprém vm., 1868. aug. 18.-Szombathely, 1926. júl. 26.): plébános. - Ferences szerz-ként 1891. VII. 25: pappá szent., 1900: átvették az esztergomi főegyhm-be, Bp-Ferencvárosban kp., 1916: adm., 1916: ismét kp. 1919. VIII: a szőcei pléb. ideigl. vez-je. 1920: átvette a szombathelyi egyhm., Szőcén plnos. Betegsége miatt 1925: a plnosi teendők alól fölmentették, haláláig a szombathelyi Emberbaráti Kórházban kezelték. - Cikkei: Borromeus (1900-01, beszédei), Egyh. Közl. (1904:15. sz.), Religio (1906-08, 11, egyhjogi cikkek), Keresztény Tanító (1914: Arany „Abc” v. a keresztény életelvek versekben. Klny. is) - M: A jó Isten világjárása. Egyh. beszédek a háborúról. Bp., 1915. - Szentbeszédek az év minden vasárnapjára és ünnepére. Uo., 1916. - Komáromban 1907. XII: Pelikán Krizsóval szerk. a Jó Pásztor egyházszónoklati folyóir. utolsó számát. 88

Schem. Strig. 1915: 375. - Géfin II: 367; III: 366. (1166.) - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

Síposs Antal Félix (Szeged, Csongrád vm., 1870. márc. 6.-Udvard, 1941. szept. 21.): plébános. - 1885: belépett a szalvatoriánus ferences rtart-ba, 1892. VII. 13: Vácott pappá szent., kántortanító okl-et, a bpi Paedagogiumban m-tört. szakos polg. isk. tanári okl-et szerzett. Rozsnyón az el. fiúisk. tanítója. - 1898: átlépett az esztergomi főegyhm-be, Bpen hitokt., Kéménden, 1899: Léván kp., az áll. tanítóképző hittanára, a kántorképzés vez-je s a zárdatp. ig-ja. 10 ezer K-t gyűjtött a Kat. Legényegylet házalapja javára. 1904: Esztergom-Vízivárosban az apáca isk. és az érs. tanítóképző hittanára. - 1915: Udvardon plnos, házhoz juttatta az Olvasókört. 1917: az udvardi Fogyasztási és Értékesítő Szövetk. alapító eln., a Gyümölcsészeti Egyes. és a Paprikatermelők szövetk. alapítója. 1919-ig Komárom vm. tvhat. biz. tagja. Átépíttette a kálváriát, pótolta a háborús célokra elkobzott 3 harangot. 1930 k. a Szlovenszkói M. Kultúregyesület helyi körzetének és az Olvasókörnek eln. - A dacosok c. színjátékát műkedvelők előadták. - Szinnyei előtt ismeretlen írásai a Rozsnyói r.k. el. fiúisk. értes. (1898), Népnevelő (1898, 1905), Alkotmány (1902), Egyh. Közl. (1905), a esztergomi Kath. Gyermekvédelem (1910/12), a rozsnyói Sajó-Vidék c. lapokban. - M: „Tartsunk bűnbánatot!” Korszerű nagybőjti beszédsorozat. Rozsnyó, 1898. - Kath. hitoktatástan. Esztergom, 1906. (3. kiad. Uo., 1910) - Korunk és az öngyilkosság. Uo., 1909. - Flórenc és Lion vagy két testvér tört. Bp., é.n. (Kozocsánál: Flórenc és Sion ... Bp., 1912) - Hitoktatási rajzlapok. Szemléltetés és csendes foglalkozásul való rajzokt. céljából tanítók és hitokt. haszn-ra. Uo., 1913. - Májusi virágszálak. Szemelvények azon sztbeszédekről, melyeket az utolsó évtizedben a mindennapi májusi ájtatosságok alkalmával az Esztergom-vizivárosi zárdatp-ban a Bold. Szűz Mária tiszt-ére tartottak. Uo., 1914. - Esztergomban 1910. IX. 15-1911. VI. 15: a Ker. Szeretet Orsz. Gyermekvédő Művének közlönye, az évi 10x-i Kath. Gyermekvédelem alapítója és szerk-je. 88

Szinnyei XII:1155. (s.v. Sipos Antal!; XII:1158. s.v. Sipos A. Félix!) - Schem. Salvatoris 1897. - Schem. Strig. 1917:223; 1941:332. (s.v. Síposs) - Rep. lex. 1936:291. (s.v. Síposs) - Csatár 1939:16. - Felvidéki hősök és mártírok. 1940:528. - Szeghalmy: Felvidék. Bp., 1940:255. - Komáromi Lpk. 1941. X. 4. (†szept. 20.) - Kemény 1942:135. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

Síposs Lénárd István, OFM (Pécska, Arad vm., 1874. aug. 5.-Bp., 1940. máj. 16.): szerzetes. - 1897. VII. 2: pappá szent., Zichyfalván, Nagyőszön, Merczyfalván, Orczyfalván, Gátalján, Aracson, Szentmártonban, 1904: Kisiratoson, Makón kp., 1911: Bpen a Kat. Népszöv. titkára. A csanádi egyhm-ből 1917. XII. 18: lépett a kapisztránus rtar-ba, 1922. XII. 18: szerz. fog-at tett. Az egri, 1936: a dunaföldvári konvent tagja. - M: Ferenc és Ignác. Írta Erich Rohr. Összehasonlító tanulm. Ném-ből ford. Eger, 1926. - Hunyadi János eredete. Bp., 1935. (klny. is) - Hunyadi m. mentsvára. Vác, 1937. - Álnevei: Frater Lenard (Theol. 1935); Siposs István (Alkotmány 1899-1916); Síposs I. Lénárt (művén). 88

Szinnyei XII:1161. (s.v. Sipos István; - a jelzett cikkben az életr. ~é, a Szemléltető módszer ... c. mű Sípos Istváné!) - Schem. Csanad. 1916:189. - Schem. Cap. 1933:5; 1940:51; 1948:90. - Nemz. Újs. 1940. V. 17. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)