🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sípos
következő 🡲

Sípos Ferenc (Mezőterem, Szatmár vm., 1916. okt. 8.-Szatmárnémeti, 1995. júl. 6.): ordinárius. - 1937: Szatmárnémetiben a Mihai Eminescu Áll. Gimn-ban éretts. A fil-t a szatmári, a teol-t 1939-43: a nagyváradi hittud. főisk-n végezte, 1943. VI. 24: pappá sztelték. Mezőkaszonyban, 1945: Tiszakerecsenyben, Nagyecseden, Pusztadoboson h. lelkész, 1947: Krasznabélteken, Máramarosszigeten kp. - 1951. XII-: Szatmárnémetiben hittanár s a vincés nővérek zárdalelkésze. 1952. V. 9: a ppi palotában letartóztatták, mert nem fogadta el a rumén hatalomtól az államsegélyt. Formailag azzal vádolták, hogy nem jelentette föl kémkedő, hazaáruló paptársait. 2 é. büntetését Jilaván 1 hónap híján letöltötte. A börtön után 3-4 hónapig munkatáborban dolgoztatták. 1954. I: szabadult, Szatmárnémetiben zárdalelkész, 1960: →Czumbel Lajos titkos ordinárius titkára, 1965. V. 1: ált. helynöke, 1967. III. 2: Szatmár és Várad egyhm. ordináriusa, 1990. III. 14-ig ap. kormányzója. - Fölépíttette Szatmárnémetiben a Szt Család- és a Szt Antal-, Nagybányán a Szt Erzsébet-tp-ot. - M: Mezőteremről jöttem. Szatmárnémeti, 1998. (Szatmári füzetek 7.) - A szatmári r.k. egyhm. író papjai. Tempfli Imrével. Szatmárnémeti, 2000. B.L.B.-88

Hetényi Varga III:412. Arck. - Tempfli-Sípos 2000:172. - Bura 2003:186.

Sípos István (Mohács, Baranya vm., 1875. febr. 1.-Pécs, 1949. dec. 2.): egyházjogász, kanonok. - A teol-t 1895-98: Bécsben a Pázmáneum növ-eként végezte, 1898: pappá szent. Máriakéménden kp., Pécsett ppi szertartó.1900: Faddon, 1903: Pécsett szegyh. kp. 1906: a szem. pref-a, az egyhtört. és egyhjog h., 1908: r. tanára. 1927: szászvári c. apát, 1931: knk. 1930-42: a szem. rektora. 1942: a Hittud. Int. főig-ja. 1919: a SZIA II. o. tagja. - Írása: A Miasszonyunkról nev. pécsi nőzárda nev. és tanint. értes. (1905: A család szerepe a gyermekek vallásos nev-ében) Kat. lex. 1. köt. (Bp., 1931: munk.) - M: A szemléltető módszer a kat. hitokt-ban. Pécs, 1905. (Szinnyei másnak tulajdonította) - A pécsegyhm. határozatok és rendeletek tára. Összegyűjt., rendezte és kiadta. Uo., 1912. - A celibátus (papi nőtlenség) tört. és védelme. Uo., 1913. - A róm. kérdés. Uo., 1917. - A szem-tól a frontig, a fronttól a szem-ig. (A katona kispapokhoz) Előszó: Zichy Gyula gr. Uo., 1917. - Az új egyh. törv-kv. főbb vonásai és utasításai. Uo., 1918. (2. bőv. jav. kiad. Uo., 1918). - Kat. autonómia. Uo., 1919. (Szebb Jövő 3. sz.) - A kat. házasságjog rendszere. Uo., 1923. (a Codex Juris Canonici szerint. Átd. és bev. Gálos László. 4. bőv. kiad. Bp., 1960) - A szt év. Bp., 1925. - Enchiridion iuris canonici. Pécs, 1926. (5. kiad. Bp., 1947) - Kat. egyhjog. Uo., 1928. - Egyh. perrendtartás köteléki felszent. elleni és büntető ügyekben. Pécs, 1933. - A ker. házasság és állam. + Sellye Vince: A ker. házasság és az állam. Bp., 1942. (A. C. 100.) - Betűjegye: S. I. (Kat. lex. 1. köt.) T.E.

SZIA tagajánl. 1919:7. - M. társad. lex. 1931:195. - Zsadányi 1931:231. Arck. - Kalotai 1934:424. - Schem. Qu. 1943:168. - M. Kurír 1949. XII. 18. - Új Ember 1950. I. 15. - Diós 1999:194. (3933.) - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

Sípos Sándor (Torja, Háromszék vm., 1891. márc. 5.-Abrudbánya, 1960.): plébános. - 1914. VII. 13: Fischer-Colbrie Ágoston kassai pp. pappá szent. 1916: marosportusi kp., 1920: szárhegyi, 1937: tordai plnos. →Hajdu Gyula (1992: a gyulafehérvári Hittud. Főisk. rektora) szerint 1955 őszén a letartóztatott lelkészek között volt, amikor egy alkalommal átszállították őket Kolozsvárt a Majális u-ból az Árpád u-ba, s vádlottként jelen volt 1956. III. 19: a →titkos egyházszervezők pere tárgyalásán. Ítélete, ill. szabadulásának időpontja ismeretlen; Hajdu rektor szerint kb. 2 évet töltött börtönben. 1957: Abrudbányán plnos. 88

Cat. AJ 1940:74. - Hetényi Varga II:483.

Sípos Árpád (Horgospatak, Kővár-vidék, 1843. nov. 1.-Nagyvárad, 1901. febr. 9.): jogakadémiai tanár, egyetemi magántanár. - Az algimn-ot Nagybányán, a főgimn-ot Szatmárnémetiben végezte; 1861-63: a nagyváradi jogakad-n végzett, magántanításból élt, ösztöndíjasként 1864-65: a bécsi egy-en képezte tovább magát. Az 1866/67. tanévben a pesti tudegy-en a 3 karban a 3 dri szigorlatot letette. 1867: jogi dr.; ez évben ügyvédi vizsgát is tett. Ezután 3 é. ügyvédbojtár Nagyváradon. 1868: a Deák-párthoz csatlakozott, megindította és 1868. V. 2-1869. XII: szerk. a Nagyváradi Lapok c. pártközlönyt. - 1870. I: a kassai kir. jogakad. tanára, hamarosan az osztr. polg. törvénykv-ből egy. mtanárrá képesítették. 1873. V. 6: a nagyváradi kir. kat. jogakad. m. és osztrák magánjog és a bányajog tanára. A nagyváradi közs. isk-szék elnöke. - M: Magyar bányajog. Nagyvárad, 1872. - A szénbányászat joga és a földbirtok. Bp., 1893. (Klny. Nemzetgazd. Szle) - A bányatörvényjavaslat. Uo., 1895. (Klny. Jog) 88

Szinnyei XII:1155. - Nagyváradi Jogakad. alm. Nagyvárad, 1900:22. - Nagyvárad 1901. II. 10. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

Sípos Ferenc (Mezőterem, Szatmár vm., 1916. okt. 8.-Szatmárnémeti, 1995. júl. 6.): ordinárius. - 1937: Szatmárnémetiben a Mihai Eminescu Áll. Gimn-ban éretts. A fil-t a szatmári, a teol-t 1939-43: a nagyváradi hittud. főisk-n végezte, 1943. VI. 24: pappá sztelték. Mezőkaszonyban, 1945: Tiszakerecsenyben, Nagyecseden, Pusztadoboson h. lelkész, 1947: Krasznabélteken, Máramarosszigeten kp. - 1951. XII-: Szatmárnémetiben hittanár s a vincés nővérek zárdalelkésze. 1952. V. 9: a ppi palotában letartóztatták, mert nem fogadta el a rumén hatalomtól az államsegélyt. Formailag azzal vádolták, hogy nem jelentette föl kémkedő, hazaáruló paptársait. 2 é. büntetését Jilaván 1 hónap híján letöltötte. A börtön után 3-4 hónapig munkatáborban dolgoztatták. 1954. I: szabadult, Szatmárnémetiben zárdalelkész, 1960: →Czumbel Lajos titkos ordinárius titkára, 1965. V. 1: ált. helynöke, 1967. III. 2: Szatmár és Várad egyhm. ordináriusa, 1990. III. 14-ig ap. kormányzója. - Fölépíttette Szatmárnémetiben a Szt Család- és a Szt Antal-, Nagybányán a Szt Erzsébet-tp-ot. - M: Mezőteremről jöttem. Szatmárnémeti, 1998. (Szatmári füzetek 7.) - A szatmári r.k. egyhm. író papjai. Tempfli Imrével. Szatmárnémeti, 2000. B.L.B.-88

Hetényi Varga III:412. Arck. - Tempfli-Sípos 2000:172. - Bura 2003:186.

Sípos István (Mohács, Baranya vm., 1875. febr. 1.-Pécs, 1949. dec. 2.): egyházjogász, kanonok. - A teol-t 1895-98: Bécsben a Pázmáneum növ-eként végezte, 1898: pappá szent. Máriakéménden kp., Pécsett ppi szertartó.1900: Faddon, 1903: Pécsett szegyh. kp. 1906: a szem. pref-a, az egyhtört. és egyhjog h., 1908: r. tanára. 1927: szászvári c. apát, 1931: knk. 1930-42: a szem. rektora. 1942: a Hittud. Int. főig-ja. 1919: a SZIA II. o. tagja. - Írása: A Miasszonyunkról nev. pécsi nőzárda nev. és tanint. értes. (1905: A család szerepe a gyermekek vallásos nev-ében) Kat. lex. 1. köt. (Bp., 1931: munk.) - M: A szemléltető módszer a kat. hitokt-ban. Pécs, 1905. (Szinnyei másnak tulajdonította) - A pécsegyhm. határozatok és rendeletek tára. Összegyűjt., rendezte és kiadta. Uo., 1912. - A celibátus (papi nőtlenség) tört. és védelme. Uo., 1913. - A róm. kérdés. Uo., 1917. - A szem-tól a frontig, a fronttól a szem-ig. (A katona kispapokhoz) Előszó: Zichy Gyula gr. Uo., 1917. - Az új egyh. törv-kv. főbb vonásai és utasításai. Uo., 1918. (2. bőv. jav. kiad. Uo., 1918). - Kat. autonómia. Uo., 1919. (Szebb Jövő 3. sz.) - A kat. házasságjog rendszere. Uo., 1923. (a Codex Juris Canonici szerint. Átd. és bev. Gálos László. 4. bőv. kiad. Bp., 1960) - A szt év. Bp., 1925. - Enchiridion iuris canonici. Pécs, 1926. (5. kiad. Bp., 1947) - Kat. egyhjog. Uo., 1928. - Egyh. perrendtartás köteléki felszent. elleni és büntető ügyekben. Pécs, 1933. - A ker. házasság és állam. + Sellye Vince: A ker. házasság és az állam. Bp., 1942. (A. C. 100.) - Betűjegye: S. I. (Kat. lex. 1. köt.) T.E.

SZIA tagajánl. 1919:7. - M. társad. lex. 1931:195. - Zsadányi 1931:231. Arck. - Kalotai 1934:424. - Schem. Qu. 1943:168. - M. Kurír 1949. XII. 18. - Új Ember 1950. I. 15. - Diós 1999:194. (3933.) - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

Sípos Sándor (Torja, Háromszék vm., 1891. márc. 5.-Abrudbánya, 1960.): plébános. - 1914. VII. 13: Fischer-Colbrie Ágoston kassai pp. pappá szent. 1916: marosportusi kp., 1920: szárhegyi, 1937: tordai plnos. →Hajdu Gyula (1992: a gyulafehérvári Hittud. Főisk. rektora) szerint 1955 őszén a letartóztatott lelkészek között volt, amikor egy alkalommal átszállították őket Kolozsvárt a Majális u-ból az Árpád u-ba, s vádlottként jelen volt 1956. III. 19: a →titkos egyházszervezők pere tárgyalásán. Ítélete, ill. szabadulásának időpontja ismeretlen; Hajdu rektor szerint kb. 2 évet töltött börtönben. 1957: Abrudbányán plnos. 88

Cat. AJ 1940:74. - Hetényi Varga II:483.