🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sárközy
következő 🡲

Sárközy Lajos (Jánosháza, Vas vm., 1886. márc. 3.-Veszprém, 1969. nov. 20.): kanonok. - 1906: Veszprémben éretts., a teol-t uo. és Bpen végezte, Veszprémben 1911. VI. 29: pappá szent. Murakeresztúron, közben 1913. II-III: Csurgón kp., 1913: hitokt. az angolkisasszonyok veszprémi int-ében. 1915. VI. 4: teol-ból drált. 1915. VII. 1: szem. lelki ig., 1918: uo. a fil. tanára is, 1927. I. 1: Kiskomárom plnosa és ker. esp., 1940. VIII. 1: veszprémi knk. és szem. ig., 1943: somogyi főesp., 1945. IX. 25: jásdi c. apát, 1946. VI. 14: gazd. provikárius, VIII. 1: gazd. vikárius, 1948: szegyh. főesp., hantai prép. és p. prel. - Balatonmagyaródon újjáépíttette az isk-t és a tanítói lakást, Kiskomáromnak 3, Komárvárosnak 2 új harangot szerzett. - M: A kat. papság fegyelmének tört. Mo-on. Veszprém, 1915. - Az alapítványi misék helyzete a veszprémi egyhm-ben 1957-ben. Kz. (a veszprémi Egyhm. Hiv-ban). 88

Schem. Vesp. 1938:224; 1975:415. - Pfeiffer 1987:234. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Sárközy Pál Endre, OSB (Jánosháza, Vas vm., 1884. dec. 3.-Pannonhalma, 1957. máj. 10.): főapát. - 1902. VIII. 6: lépett a r-be, 1909. VI. 6: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent. A bpi egy-en tanult, ahol 1914: bölcsészdr-rá avatták. 1909: gimn. tanár Győrött, 1910-29: tanár a pannonhalmi rendi tanárképző int-ben, közben egyidejűleg 1916-21: custos, 1919. VII-IX: lázi lelkész. 1929-38: Pannonhalmán perjel, 1930-33: rendi főig., 1931-38: főisk. ig. is. 1938: bakonybéli apát, 1947: Pannonhalmán kormányzó apát, 1951-57: haláláig pannonhalmi főapát. - 1916: a SZIA IV. o. tagja, utóbb alelnöke. 1925: a bpi tudegy-en a mennyiségtan mtanára, utóbb 1949-ig c. ny. rk. tanára. Mint a bencés r. legfőbb elöljárója 1950: részt vett az →Állam és Egyház közti megállapodásban. Tanulm-aiban főként a differenciálegyenletekkel, -geometriával foglalkozott, számtankv-sorozatokat írt a középisk-k számára. - Fm: Az algebrai számtestek alaprendszerének meghatározása. Bp., 1914. - A felületek orthoasymptotikus és főtorsiós görbéi. Uo., 1929. - A differenciálegyenletek elméletének elemei. Pannonhalma, 1932. (Pannonhalmi Főisk. kv-ei 1.) - A Pannonhalmi Főapátsági Szt Gellért Főisk. Uo., 1933. (A Pannonhalmi Szle kvtára 5.) - Nagyszombati régi matematikusok. Uo., 1933. (uaz 6.) - Bev. a differenciál-geometriába. Uo., 1936. (Pannonhalmi Főisk. kv-ei 4.) - Emlékbeszéd Grosschmid Lajos (1886-1940) r. tag felett. Bp., 1941. (A SZIA emlékbeszédei III. 6.) - A nem-euklidesi újabb háromszögtan főbb képletei. Pannonhalma, 1941. - A körmérés. Uo., 1942. 88

Győr vm. fejek. Győr, 1931. - Szentpétery 1935:710. - Schermann 1940:106. - MÉL II:574. - PN 1986:151. (1161.) - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)