🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sárkányrend
következő 🡲

Sárkányrend, Sárkányos társaság: Zsigmond magyar király (1387-1437) által 1408. XII. 13: alapított nemesi társaság. - A kiválasztott 24 főúr hűséget esküdött a kir-nak, kirnénak, születendő mindkét nembeli gyermekeiknek. Egymással, valamint a ~ köznemesi tagjaival véd- és dacszöv-et kötöttek. Vállalták, hogy a török ellen harcolni fognak. - A ~ élén a kir., a kirné és a Garai-Cillei-liga 24 sárkányos br-ja állt, Garai Miklós és János, Cillei Hermann és Frigyes, Lazarevics István rác despota, Maróti János, Korbáviai Károly és János, Szécsi Miklós, Alsáni János, Szécsényi Simon, Stibor vajda, Ozorai Pipó, Perényi Péter és Imre, Tamási János, Szántai Lackfi Jakab, Lévai Cseh Péter, továbbá Nádasdi Mihály, Besenyei Pál, Pécsi Pál és az 1403. é. fölkelőktől átpártolt Csáki Miklós, a békeszerző vajda. 1409 elején a 23. helyre Zsigmond Hervoja bosnyák főurat vette föl (a 24. br. ismeretlen). Kanizsai János prímást és Eberhard zágrábi pp-öt beavatta a társ. titkaiba, akik világi rokonaik révén kapcsolódtak be a szöv-be. Zsigmond utóbb külf., többnyire fejed. személyeket is fölvett a ~be, elsőnek az osztr. hg-eket. 1409. II: Ernő hg., aki 24 osztr. és stájer br-val a maga társ-át megalapítva szövetkezett a m. ~del, majd az ifjú Albert, mint Zsigmond kiszemelt veje és örököse kapta meg a sárkányos jelvényt. A ~ 1415: szöv-et kötött a Calatrava-renddel, amikor I. (Antequera) Ferdinánd aragón kir. (ur. 1412-16) Zsigmondot, feleségét, Garai nádort és más urakat fölvett e r-be, cserébe Zsigmond Ferdinándot családjával, a kasztíliai és navarrai kir-okkal és 30 aragón nemessel együtt a ~be vette föl. A canterburyi szöv. megkötésekor V. (Lancaster) Henrik ang. kir. (ur. 1413-22) cserélt jelvényt Zsigmonddal. A „cseh királyi társasággal” Garai Miklós tartotta a kapcsolatot. 1429: (Nagy) Vitold litván nagyfejed. (1392-1430) kapta meg a sárkányos jelvénnyel együtt a jogot, hogy alattvalói közül tagot válasszon; míg János norfolki hg-et Habsburg Albert m. kir. (ur. 1437-39) iktatta ezen kiváltsággal a tagok sorába. Az itáliai tartományurak, így J. Carrara, B. della Scala, B. Orsini még a →konstanzi zsinat (1414-18) előtt, A. Collalto, V. della Pozza és mások 1433: a cs-koronázás után személyükben lettek a ~ lovagjai, elősegítve Zsigmond külpol. törekvéseit. A ~nek a →mohácsi csata (1526) utáni érvényesülése az ogy. küzdelmekben követhető a rendi kiváltságok 1848-i megszüntetéséig. B.A.-88

Turul 1883:116. (Fejérpataky László: A Chapy címer és a Sárkány-rend) - Századok 1925-26:561, 681. (Baranyai Béla: Zsigmond kir. ún. Sárkány-rendje) - Századok 1926:561. (Baranyai Béla: Zsigmond kir. ún. ~je) - Engel Pál: Kir. hatalom és arisztokrácia viszonya a Zsigmond-korban (1387-1437). Bp., 1977. - Mályusz 1984:60. - Fügedi 1986:308.