Magyar Katolikus Lexikon > S > Sándorfi


Sándorfi (?-ig Tóth-Stumpf) Anna Assumpta, KN (Eger, Heves vm., 1908. okt. 14.-Jászberény, 1988. jún. 15.): szerzetesnő. - Az egri tanítónőképző elvégzése után 1932. XI. 8: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1935. VIII. 15: tette. Palotabozsokon tanítónő. - A szétszóratáskor Zircre internálták, majd Egerben rokonok fogadták be. Noszvajban (Heves vm.,) tanított, 1963: nyugdíjazták, Egerben egyhközs. nővér. Utolsó éveiben a jászberényi szoc. otthonban élt. r.k.

Sándorfi (1888-ig Skrabanek) Ede (*Bosác, Trencsén vm., 1869. ápr. 5.): pap. - S. Nándor öccse. Nagyszombatban tanult, 1892. VI. 27: pappá szent., Pobedényben (Nyitra vm.) kp., 1899: Bpen hittanár és a Munkások Körének elnöke, 1905-(1918 is): Verbócon (Nyitra vm.) adm. - M: Vybrane spisy humoristické Zaoska. (Vál. humoreszkek) Bp., 1902. - Slovo ku krest'anským robotnikom. (Szózat a ker. munkásokhoz) Bp., 1904. - Bpen 1900. I-1901. II: a Listy Svätého Antona hitbuzgalmi képes folyóir. szerk-je, 1903. I. 1-1907. IV. 1: a Posol Svätého Antona (Szt Antal követe) tót vallásos folyóir. fel. szerk-je és Cservienka Andrással tulajdonosa. 88

Religio 1903:7. - Szinnyei XII:151. - Schem. Strig. 1915:372. (*Nyitra vm.!); 1918:53. - Kemény 1942:165. - Viczián 1995:87. (1072.) - Voit 2000:511. (4513.)

Sándorfi (1888-ig Skrabanek) Nándor (*Bosác, Trencsén vm., 1863. márc. 9.): plébános. - S. Ede bátyja. A gimn. 4 alsó oszt-át Trencsénben végezte, Nagyszombatban folytatta, Esztergomban éretts., a teol-t is ott végezte. III. é. teológusként 1885: a M. Egyházirod. Isk. eln. 1886. V. 30: pappá szent. Stomfán, 1887: Szomolányban kp., 1890. X. 1: h. plnos. 1891. VI-(1918 is): Alsólopassón plnos, 1904: esp. - Írásai: Egyházműv. Lpk. (1884: A halluzici román tp.; Pöstyén műemlékeihez; Adalékok a halluzici román tp. tört-éhez; 1885: A magyarbródi domonkos-ktor, Trencsén város műemlékei; 1886: A ragyóczi XV. sz. tp.); Vágvölgyi Lap (1885: A trencséni nyomdák tört. 1636-1663 [több közlés]); Tájékozó (1886: A növendékpapok önképzésének szükségessége); Kath. Hetilap (1886: Egy irtózatos jövendölés [szabad ford.]); M. Állam (1886. VIII. 25. A mászti tp- és isk. szentelés; IX. 18. Budavár visszavételének emlékezete; 1889. V. 20. A szomolányi tp.; VII. 7. Bikszádi tűz; 1890. III. 16. Régi anyakönyvi feljegyzések); Pozsonyvidéki Lpk. (1886. IX. 19. Stomfai tűzvész, 1890:25. sz. Nagymányai Koller család 200 é. multja Szomolányban); Regéczy Kalauz (1888: A szomolányi kántortanítók javadalmazása a 17. és 18. sz-ban); Nagyszombati Hetilap (1888: A régiséggyűjteményekről, czikksorozat; 1889: Nagyszombat befolyása Szomolányra a XVI. sz-ban, Adatok a dejtei halászok tört-éhez, 1891: Egy hóhér fizetése a mult [18.] sz-ban, Lopassói krónika: Klimo György életrajza); Archaeológiai Értes. (1889-90: A szomolányi őstelepről, Stomfavidéki régiségek, Egy trencséni címerről, 1890: A csejtei őstelepről, 1895: Kk. sírleletről Ocskán Nyitravm., Pusztaveszi őstelep Nyitravm., 1896: Szomolányi ásatások). - M: Gyakorlati oktatások. Írta Salvatori. (Ford. többekkel) Esztergom, 1886. - Bücher-Katalog über eine das Eigenthum Sr. Hochw. Herrn Johann Spáda, röm. kath. Pfarrer i. P. bildende Bibliothek. (Als Manuscript gedruckt). Tyrnau, 1891. 88

Zelliger 1893:459. - Szinnyei XII:151. - Schem. Strig. 1915:372. (*Nyitra vm.!); 1918:53.