🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sándorffy
következő 🡲

Sándorffy Nándor (*Debrecen, Bihar vm., 1859. máj. 6.): kanonok. - A teol-t Gyulafehérvárt és 1876. X. 30-1883: a CGH növendékeként Rómában végezte, 1882. X. 28: pappá szent. A gyulafehérvári ppi lyceum prefektusa, 1888: bölcs. és dogmatika tanára. 1890: Fiuméban főgimn. vallástanár, 1893: tanári okl-et szerzett, 1914: pápai titkos kamarás, a zengg-modrus-fiumei egyhm. knk-ja. - Írása: Mo. vármegyéi és városai. Fiume. (Bp., 1897: A kat. egyh. Fiuméban) - M: Gondolkodástan. Gyulafehérvár, 1887. - Istentan. Gyulafehérvár, 1889. - Az állatvilág csodái, az ész és ösztön a hit világításában. Bp., 1903. (Klny. Hitvédelmi Folyóir.) - Lénytan. (Ontologia) H.é.n. - Szellemtan. (Pneumatologia.) H.é.n. (mind a kettő hectografia) 88

Fiumei áll. gimn. programértesítő. Fiume, 1892/93:48; 1893/94:60; 1894/95:52; 1895/96:44; 1913/14. - Kalmár 1907:66. - Szinnyei XII:150. - Veress II:260.