🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sándor-kódex
következő 🡲

Sándor-kódex: 20 levél terjedelmű, a 16. század első negyedében másolt, vegyes tartalmú, magyar nyelvű kézirat. - Apácák számára készült, de rendi hovatartozása vitatott. A mennyországi örömökről szóló traktátust a Három körösztyén leán mártírpassiója követi, majd Tundalus túlvilági látomásának egy részlete, végül egy árulkodó apácáról szóló példa zárja. A ~et a 17. sz: a pozsonyi klarisszák a →Cornides-kódexszel és más kódexekkel egybekötötték. A kolligátum a 19. sz. elején a bpi Egyetemi Kvtárba került, ahol Toldy Ferenc az egyes darabokat szétválasztatta. A Sándor Istvánról elnevezett kódex jelzete Cod. Hung. 6. - Kiadásai: ~. Kiad. Volf György. Bp., 1874. (Nyelvemléktár 2.) - ~. Kiad. Pusztai István. Uo., 1987. (Régi Magyar Kódexek 3.) M.E.

ItK 1900:385. (Katona Lajos: Hrostuitha Dulcitiusának magyar fordítása) - Akad. Értes. 1907:500. (Uő: Túlvilági látomások codexeinkben) - Tarnai-Madas 1991:608.