🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sámbár
következő 🡲

Sámbár Mátyás, SJ (Varasd, Varasd. vm., 1617. ápr. 27.-Zágráb, 1685. febr. 14.): misszionárius. - A gimn-ot Győrött végezte. 1637. X. 10: lépett a JT-ba. 1655: É-Mo. és Erdély misszion-a lett. Járt Havasalföldön és Moldvában is. 1663: Kassán biblikus tanár, 1665-85: ismét misszion. 1684: Zágrábban tanár. - Fm: Három idvösseges kerdes. Első: A Lutteránusok és Calvinisták igaz hitben vadnak-e? Második: Csak az Egy Papista Hité igaz? Harmadik: A' Papisták ellenkeznek-é a Sz. Irással, avagy inkább a' Lutterek és Calvinisták? Nagyszombat, 1661; Kassa, 1672; Kolozsvár, 1745; Pozsony, 1751. - Egy Vén Bial orrára való Karika. H.n., 1664. - A három kérdésre lött summás választételre írott felelet. H.n., 1666. - Három idvösséges kérdésre a Luther es Calvinista Tanitók mit felelnek. Kassa, 1667. - Orvoslo Ispitaly. H.n., 1697. 88

Pallas XIII:832. - Szinnyei XII:105. - Horváth Lajos: ~ élete és művei. Bp., 1918. - Bíró Lajos: Neves jezsuita plnosok és írók a székely anyavárosban. Székelyudvarhely, 1937. - Gyenis II:343. - MÉL II:566.