🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > 'Sigmond
következő 🡲

'Sigmond (1946-ig Strecke) Ernő (Bp., 1897. júl. 9.-Bp., 1983. febr. 28.): hittanár. - 1925. VI. 21: Esztergomban pappá szent., Kaposváron kp., 1925-52: Bpen hittanár, 1937-38: a 34. →Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szervezőtitkára. Az 1930-as években alapította az →Apostolok Királynőjéről nevezett és Szent Mihály főangyal pártfogása alatt álló úrleányok Mária kongregációját, melynek tagjaival 1941: létrehozta az →Opus Reginae Apostolorumot (ORA). 1938: Bp-Krisztinavárosban kp., 1939: az AC titkára s a Ranolder Int. hittanára, 1942: a Philippineum hittanára. Az 1940-es években világi hívőknek apostolisk-t szervezett. 1952-62: a bpi Örökimádás-tp. kisegítő lelkésze. Az ifj. lelki gondozásáért 1952. XII. 9: a →piaristák perében az államrend megdöntésére irányuló szervezkedés címén 8 é. börtönre ítélték, 1956. X: Vácról szabadult. 1961. II-1963. III: a márianosztrai börtön lakója. 1963-64: nyugdíjazásáig Bp-Külső-Ferencvárosban kp. Bpen 1932. VII. 1941. I: a Kat. Hölgyek Orsz. Sajtóegyes. lapja a Sajtószemle fel. szerk. és kiadója.- M: A kirnő ap-ai. Elmélkedések, sztbeszédek, lelkigyakorlatos naplók, kongreganista nyilatkozatok. Bp., 1938. - Euch. triduumanyag. Bp., 1939. (Klny. Egyh. Lapok) - Sztbeszéd a sajtóról. Uo., 1940. 88

Schem. Strig. 1945:363. (s.v. Strecke); 1947:261. (s.v. Sigmond); 1982:371. (1962-64: Bp-Külső-Ferencvárosban kp.) - Ferhérváry 1978:104. - Szolg. 1983. 59:95. - Emődi 1989:93. - Szakolczay Lajos: Páter Bulányi. Bp., 1989:55. - Havasy 1990:403. (s.v. Sigmund, és dr., 4 év 6 hónap börtönben) - Hetényi Varga I:224. Arck. (itt dr.) (1960. XII. 9: amnesztiával szabadult Márianosztráról) Viczián 1995:1537. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

'Sigmond László Lóránt, OCist (Bp., 1911. aug. 3.-Pannonhalma, 1964. júl. 8.): kormányzó perjel. - 'S. Raymund András bátyja. A bpi ciszt. Szt Imre Gimn-ban éretts., 1929. VIII. 29: lépett a r-be, 1935. VI. 22: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent., a Pázmány Péter Tudegy-en m-fr. szakos tanári okl-et szerzett. 1936: a budai ciszt. gimn. tanára. - Cserkészetét 1923: a Szt Imre ciszt. gimn. 25. sz. Szt Imre cserkészcsapatában kezdte. 1934: a Szt László raj, 1935: a Motz Atanáz raj, 1937-41: a isk. cserkészcsapat parancsnoka. Az 1941 őszén megalakított Teleki rover-raj vezetőségi tagja, 1942 őszétől a raj vez-je. 1943 őszén a Kaszap István raj parancsnoka. - 1944: tábori lelkész az orosz fronton. 1945: a bpi gimn. tanára, 1946: Zircen újoncmester. - →Endrédy Vendel apát a r. föloszlatása előtt megbízta, hogy kormányzó perjelként vegye át a r. vezetését, ha ő bármilyen okból akadályoztatva lenne. Így 1950. X-: a ciszt. r. hazai vez-je; polg. állást vállalt, orosztanári okl-et is szerzett. Magánórákból élt Bpen, és 10 é. a rendi újoncokat készítette elő. Hittanóráit és cserkész megbeszéléseit az utcán sétálva végezte, hogy a hatóság ne tudja őket lehallgatni. 1961. V: letartóztatták. A Főv. Bíróság 1962. II. 19-21: zárt tárgyalás után, VIII. r. vádlottként II. 23: államellenes összeesküvés és hazaárulás vádjával 10 év, II. fokon 7 év börtönre ítélte. Bpen a Markó u-ban, a Gyűjtőfogházban és Márianosztrán raboskodott, börtönkórházban veserákkal operálták; 1963. IV: a részleges közkegyelemmel, betegen szabadult, a pannonhalmi szoc. otthonba költözött. 88-Bo.J.-Fe.Má.

Jámbor 1942:131. - Schem. Cist. 1942:259. - Pilinyi 1943:248. - Emődi 1989:91. - Havasy 1990:418. (börtönben 1 év 10 hónap) - Dobszay 1991:109. - Vigília 1995. XI. (Kereszty Rókus: 'S. L. elmélkedéseiből) - Hetényi Varga 1999. I:310.

'Sigmond Raymund András, OP (Bp., 1919. okt. 22.-): szociológus, egyetemi tanár. - 'S. László Lóránt öccse. 1939. IX. 9: lépett a domonkos r-be, 1944. IV. 10: pappá szent. Az 1940-es évek végén a lőveni kat. egy-en tanult, ahol 1948: megszervezte a →Lőveni Collegium Hungaricumot. 1950: a római Aquinói Szt Tamás Egy. népességtan és szociológia tanára, 1956: a szociológiai int. ig-ja, 1961: rektora. Rómában zsinati szakértő. Később megvált hivatásától. - M: Il Problema demografico. Brescia, 1958. - Philosophia Socialis. Roma, 1959. 88-**

Cat. OP 1944:31; 1948:31. - Hetényi Varga 1999. I:330. - Nagy 2000:871.