🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > rumén bizánci szertartású katolikusok
következő 🡲

rumén bizánci szertartású katolikusok: Az erdélyi rumének 1697: a →gyulafehérvári unióban egyesültek Rómával. Az unió eleinte teljesnek látszott, később a rumének jelentős része visszatért az ortodoxiára. A Sztszék a ~ számára létrehozta a fogarasi és a nagyváradi egyházmegyét. IX. Pius p. 1853: Fogarast érsség rangjára emelte, Gyulafehérvár-Fogaras néven létrehozta a ~ metropoliáját. Ide osztotta be a nagyváradi, valamint az újonnan alapított lugosi és szamosújvári püspökséget. XI. Pius 1930: Nagybánya székhellyel megalapította a máramarosi egyházmegyét, a szamosújvári ppség székhelyét Kolozsvárra helyezte, a gyulafehérvár-fogarasi érs. joghatóságát kiterjesztette a Havasalföld, Moldva és Besszarábia ter-én élő ~ra. A ~ száma ekkor Ro-ban 1.562.979 volt. - A ~ egyh-a 1948. X. 3: megszűnt, amikor Jusztinián ort. pátr. „visszafogadta” őket az ort. egyh-ba. Amerikában és Ny-Eu-ban kb. 11 ezer a számuk, ált. a helyi K-i ordináriátus joghatósága alá tartoznak. P.I.

Endes 1935. - Lacko 1961:46. - Oriente Cattolico 1962:275. - Siculus 1980:274.