🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > rozgonyi csata
következő 🡲

rozgonyi csata, 1312. jún. 15.: I. Károly Róbert magyar király (1308-42) és Aba Amadé fiai között Kassától északkeletre, a Tárca-patak melletti Rozgonynál lezajlott ütközet. - A csatában a kir. serege győzött a Csák Máté szövetségében harcoló Amadé fiak ellen, akik az ütközetben elestek. A kir. seregben harcoltak az ispotályosok (johanniták) csapatai is. Csák Máté személyesen nem vett részt az ütközetben, melyben Károly Róbert először nyert csatát erős tartományúri haderő ellen; őt támogatták a tartományurakkal szemben alulmaradt bárók, köznemesek, a szepesi szászok, Kassa polgárai és a johanniták. B.A.

Soós Elemér: Az 1312. évi jún. 15-iki ~. Bp., 1916. - Kristó Gyula: A ~. Uo., 1978. - Kristó 1988:35.