🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > rokkantsági nyugdíj
következő 🡲

rokkantsági nyugdíj: megrokkanás esetén, meghatározott szolgálati idővel rendelkező személyeknek járó sajátjogú nyugellátás. – 1. A 2008. I. 1–: hatályos szabályok szerint ~ra az jogosult, akinek az egészségkárosodása a) 79 %-ot meghaladó mértékű, vagy b) 50–79 % mértékű, s ezzel összefüggésben a jelenlegi vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas, azonban a rehabilitációs szakértői szerv szakhatósági állásfoglalása alapján rehabilitációja nem javasolt; c) az életkorára előírt szolgálati idővel rendelkezik; d) az egészségkárosodás következtében kereső tevékenységet nem folytat, vagy e) keresete, jövedelme legalább 30 %-kal alacsonyabb az egészségkárosodást megelőző négy naptári hónapra vonatkozó keresete, jövedelme havi átlagánál, és táppénzben, baleseti táppénzben nem részesül. – Ha a ~as egészségkárosodásának mértéke változik, ~a mértékét ennek megfelelően módosítani kell. Az öregségi nyugdíjra jogosító életkor betöltése után azonban a ~ mértékét az egészségkárosodás változása miatt módosítani nem lehet. – 2. A ~hoz szükséges szolgálati idő 22 éves életkor betöltése előtt 2 év; 22–24 éves életkorban 4, korkedvezményre jogosító munkakörben 3 év; 25–29 éves életkorban 6, korkedvezményre jogosító munkakörben 4 év; 30–34 éves életkorban 8, korkedvezményre jogosító munkakörben 6 év; 35–44 éves életkorban 10, korkedvezményre jogosító munkakörben 8 év; 45–54 éves életkorban 15, korkedvezményre jogosító munkakörben 12 év; 55 éves életkor betöltésétől 20, korkedvezményre jogosító munkakörben 16 év. – Aki az iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül szolgálati időt szerzett és 22 éves kora előtt megrokkan, szolgálati idejének tartamára tekintet nélkül jogosult ~ra. – 3. A ~ra jogosultság megszűnik, ha a) a nyugdíjas már nem rokkant; b) az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt el nem érő, 50-79%-os mértékű egészségkárosodott és keresőtevékenységet folytató személy hat egymást követő hónapra vonatkozó keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladja a ~ összegének kétszeresét és a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét. Azoknak a 2007. december 31-én ~ban részesülő személyeknek, akiknek állapotát az orvosszakértői vizsgálat véglegesként véleményezte, az új rendelkezések alapján sem kell felülvizsgálaton megjelenniük, részükre a megállapított rokkantsági nyugdíj folyósítása változatlanul történik. – 4. A ~ igénylése, megállapítása, folyósítása. Az igényt a lakóhely szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál kell előterjeszteni az erre rendszeresített nyomtatványon, vagy elektronikus úton. A nyomtatvány az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapjáról letölthető (www.onyf.hu), vagy az ügyfélszolgálatoknál igényelhető. – Az egészségkárosodás mértékét, a szakmai munkaképességet és a rehabilitálhatóságot külön rehabilitációs szakértői szerv (bizottság) állapítja meg. Az ellátás megállapításáról az igénylő lakóhelye szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság határozattal intézkedik, az ellátást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja. – 5. A 2007. XII. 31-ét követő, de 2011. I. 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő ~ legkisebb összege a) a III. rokkantsági csoportban havi 28.500, b) a II. rokkantsági csoportban havi 29 800, c) az I. rokkantsági csoportban havi 30.850 Ft. V.G.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló Törvény. 1997.