🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > rezervátum
következő 🡲

rezervátum (a lat. reservo, 'megőriz' igéből): 1. a bennszülött törzsek kényszerlakhelye, ahol látszólag hagyományaik szerint élhettek. A gyarmatosítás népirtásos földfoglaló korszakától az USA-ban és a Dél-Afrikai Unióban/Közt-ban 'jogszerűen' kialakított ter., amelyen a bevándoroltak 'szerződésben biztosították' az őslakó törzseknek hajdani ter-ük bizonyos, értéktelenebb részét s ott hagyományos életmódjuk korlátozott gyakorlását. - a) Észak-Amerika ang. gyarmatosítói a 17. sz. óta kijelöltek ~okat az őslakó →indiánok elkülönítésére, amit megalapítása (1776) után az USA folytatott. 1828-44: a földjeiktől megfosztottak 'önkéntesen települtek át' a „könnyek ösvényén” (trail of tears) DK-ről 1500 km-re, az ÉNy-i oklahomai Indián Territóriumig (az úton az elindítottak 1/3-a, kb. 22-25 ezer fő halt meg). A Mississippitől Ny-ra elterülő ún. „indián földeket” fondorlatos szerződésekkel, az É-D polgárháborúját követő hadműveletekkel (1865-90: sziú-csejenn, 1865-85: Red River vidéki, 1865-85: apacs, 1865-76: Little Bighorn és Powder River-hadjáratok, 1872-73: Mondok-háború, melyek jelszava: „csak a halott indián a jó indián”) egyre értéktelenebb földekre űzték az őslakókat; életlehetőségeiket a bölénycsordák kiirtásával csökkentették. 1887-1937: az USA kormánya az akkor meghagyott indián földek kb. 1/3-át szerezte meg. Az 1960-as években az őslakók leszármazottai polgárjogi mozgalmat indítottak, hogy a ~ban élőknek önkormányzati jogot szerezzenek, amit részben elértek. 1990: az indiánok kb. fele, 950 ezer fő élt ~okban, melynek ter-e az eredeti ter-ük 2 %-ára zsugorodott. - b) A Dél-Afrikai Közt-ban 1963-83: a néger őslakosság függetlenségi mozgalmának leszerelésére és elkülönítésére a közt. ter-ének kb. 14%-án 10 ún. bantusztánt (Bantu Homeland) szerveztek. 1976: Transkeit, 1977: Bophuthatswanát, 1979: Vendát, 1981: Ciskeit saját zászlóval és himnusszal függetlenné nyilvánították, Gazankulu, Kangwane, Kuakua, Kwazulu és Lebowa önkormányzatot kapott; ezek lakói útlevéllel közlekedhettek, kereskedelmüket ellenőrizték, stb. 1985: a 22 milliós néger lakosság kb. fele élt a bantusztánokban. A közt. parlamentje 1991. VI: törölte el a rasszok lakóhely szerinti elkülönítését s a föld birtoklását addig szabályozó törv-eket, 1993. XII. 22-: törvényesítették a fehérek és feketék/félvérek jogegyenlőségét; a bantusztánok lakóit 1994. I. 1: elismerték a D-Afrikai Közt. állampolgárainak. - c) Ausztráliában az 5-600 fős törzsekben élő nomád abók (őslakók) vagyonközösségben éltek, a lebecsülő előítéletek miatt ~ban éltek 1960-ig, amikor a szociális segélyezésre jogosították őket, 1962: szavazati jogot kaptak (mindezek a városkörnyéken lakókat érintették). 1993. XII: az új ausztrál földtörv. elismerte az őslakók előjogait a földtulajdonra a bevándorolt telepesekkel szemben. - 2. természetvédelmi terület, mely a gazdálkodás környezetromboló hatásának, a vadászatnak, stb. tilalmával vagy korlátozásával próbálja megőrizni a természet eddig megmaradt értékeit. 88

Brown, Dee: A Vadnyugat tört. indián szemmel. Bp., 1973. - Világtört. kézikv. 1914-1993. 1995:123, 154.