🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > reszlovakizált népszámlálás
következő 🡲

reszlovakizált népszámlálás, 1950. márc. 1.: a II. világháború utáni első népszámlálás Csehszlovákiában. - Az összlakosság 12.338.450 fő, ebből Szl. lakossága 3.442.317 fő (az összlakosság 27,8%-a); melyből: szl. 2.982.524 (86,6%), m. 354.532 (10,3%), ruszin, ukrán és orosz 48.231 (1,4%), cseh 40.365 (1,2%), ném. 5.179 (0,1%), lengy. 1.808 (0,1%), egyéb 9.678 (0,3%) (e ter-en 1930: 585.434, 1941: 761.434 fő vallotta magát m-nak). Cseho-ban a népszámlálás 13.201 m. lakost talált, többségük deportáltként került oda. A deportálások, kitelepítések és →reszlovakizáció után (a népszámlálási módszerek ellenére) 354.532 fő vállalta magyarságát, kb. 150.000 reszlovakizált szl-nak íratta be magát. A népszámlálás váratlan eredményt adott, a hivatalos számítás szerint a 'lakosságcsere' és a reszlovakizáció következtében kb. 230.000-re csökkent a m-ok száma. Hatására (1945 óta először) VII. 10-VIII. 16: tanítóképző tanf-ot tartottak Pozsonyban, ahol VIII. 15: megnyitották Csehszl. egyetlen m. könyvesboltját, IX. 1: m. óvodák, ált isk-k mellett Komáromban gimn-ot, Pozsonyban ped. gimn-ot és ipari szakközépisk-t, Kassán ipari szakközépisk-t nyitottak. 88

MTK IV:1055. - Tóth-Filep IV:82. - Fórum Társadalomtud. Szle 2002:1. sz. (Popély Árpád: A csehszl. m. kisebbség tört. kronológiája 1950-1964)