🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > rendszeres szociális járadék
következő 🡲

rendszeres szociális járadék: a →szociális védelem különleges fajtája. – ~ra az a személy jogosult, akinek legalább 40 %-os mértékű egészségkárosodása a keresőtevékenység folytatásának időtartama alatt (ideértve a keresőtevékenység megszűnését követően folyósított táppénz, baleseti táppénz és a Foglalkoztatási törvény szerinti pénzbeli ellátás időtartamát is) keletkezett, és ezzel összefüggésben a jelenlegi vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra →rehabilitáció nélkül nem alkalmas, és a ~ megállapításának időpontjában a) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be; b) rendelkezik a rokkantsági nyugdíjhoz életkora szerint szükséges szolgálati idő felével; c)saját jogú nyugellátásra nem jogosult; d) nem részesül rendszeres pénzellátásban, kereset-kiegészítésben, átmeneti kereset-kiegészítésben, jövedelem-kiegészítésben, átmeneti jövedelem-kiegészítésben, átmeneti járadékban, bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában; e) kereső tevékenységet nem folytat, vagy a rendszeres szociális járadékra való igény benyújtását megelőző négy naptári hónapra vonatkozó keresetének, jövedelmének havi átlaga nem haladja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének 80%-át. V.G.

387/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet