🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
következő 🡲

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: a →gyermekvédelem intézményes formája. – ~re az a gyermek jogosult, akit szociális helyzete alapján megillet a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye, az évi egyszeri támogatás, az ingyenes tankönyv és egyéb kedvezmények. – A jegyző annak a gyermeknek állapítja meg a jogosultságát akinek a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át (2010-ben 39.900 Ft) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagya gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az egyéb feltételeknek vagy a fentiekbe nem tartozó esetekben annak a gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegétnek 130 %-át (2010-ben 37.050 Ft) feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket. V.G.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló Törvény. 1997.