🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > rendi dualizmus
következő 🡲

rendi dualizmus: feudális hatalommegosztás. - A rendek és az uralkodó közti közjogi küzdelem eredménye, melyben a kir. az egyetemes, nemzeti v. állami érdekeket próbálta érvényesíteni a rendi önérdek ellenében. Luxemburgi Zsigmond (ur. 1387-1437) m. kir. uralmát és születendő gyermekeinek trónutódlását a →Sárkányrend védelme alá helyezve, kir. hatalmát annak tagjaival osztotta meg. A sárkányos bárók a jelvénnyel járó jogok birtokában a hatalom minden szervét és minden eszközét megszerezték. A kir. egy párthoz tartozó tagokkal kötött szerződése a közhatalom átengedése volt egy oligarchikus alakulatnak, melyben a kir. csak egy társasági tag, primus inter pares. A hatalom igazi birtokosa 1408 u. nem a kir., hanem a főurak sárkányos ligája.  88

Hóman-Szekfű V:111. (mutató)