Magyar Katolikus Lexikon > R > rendőrminisztérium


rendőrminisztérium (ném. Polizeihofstelle): bécsi központi kormányszerv. - II. Lipót (ur. 1790-92) szervezte meg, de I. Ferenc (ur. 1792-1835) fejlesztette ki. Feladata a pol. viszonyok védelme és a monarchiától minden újítás, reformgondolat távoltartása. A pol. rendőrség céljait a →cenzúra, kiterjedt kémszolgálat, a levélátvizsgálás szolgálta, mely feladatokkal Budán és Pozsonyban is működtek hivatalai. A társad. legkülönbözőbb köreiből zsoldban tartott levelezőkkel ellenőriztette az egész m. pol., szellemi, de még a magánéletet is. Különösen az ogy-ek követei álltak állandó megfigyelés alatt. A személyes szabadságot korlátozó erőszakos eszközöket a bécsi rendőrség nem alkalmazott. Titkos megfigyelései, bizalmasainak rendszere ellen nemegyszer foglaltak állást a m. rendek, mire legfeljebb nagyobb óvatosságra intették Bécsből a ügynököket. **

Eckhart 1946:240.