🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > redempció
következő 🡲

redempció (a lat. redemptio, 'megváltás' szóból): a magyar jogban az I. (Habsburg) Lipót király (ur. 1657-1705) által uralkodói felségjogon 1702: újszerzeményi területként eladott koronabirtok, a →Jászkun Kerület 1745: bekövetkezett visszaváltása. - 1702. III. 22: a →Német Lovagrend 500.000 Ft-ért zálogba vette a Jászkunságot. 1731: a Hármaskerület új tulajdonosa a Pesti Invalidus Ház lett. A m. ogy. a földesúri jogok gyakorlását és a törvénytelen eladásokat soha nem hagyta jóvá. A jobbágyi sorba taszított jászkunok sem törődtek bele szabadságjogaik elvesztésébe, azok visszaszerzését a nádor is támogatta. Mindezek hatására és eredményeként 1745. V. 6: Mária Terézia kirnő (ur. 1740-80) aláírta a Jászkun Ker. redempcionális oklevelét, melyet az 1751:25. tc-kel az ogy. megerősített. A visszaváltás összegét a ker-ek lakói a helységenként megváltott földterület arányában osztották föl, s egyben vállalták a megszabott hadkötelezettség és hadiadó terheit. A ~ eredményeként alakult ki a Jászkun Ker. sajátos szabadparaszti birtokszerkezete és társad-a. Cs.G.

Bánkiné Molnár Erzsébet: A Jászkun Kerület társad-a és igazgatása 1745-1848. Gyula, 1991. - Kiss József: A Pesti Invalidus Ház jászkunsági földesurasága 1731-1745. Bp., 1992.