🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > rózsakirálynő
következő 🡲

rózsakirálynő: a falu legjobb és legerényesebb leánya. - Megválasztását a hagyomány szerint Szt Medárd pp. (†560) kezdeményezte azzal, hogy birtokaiból telkeket adományozott a ~ ünnepe javára. - A galliai szokás szerint a falu népe VII. 8: bemutatott a földesurának 3 éppen fölserdült leányt, mint a község legerényesebb és legjobb leányait. A földesúr a 3 közül kiválasztotta a szerinte legjobbat, s a nevét kihirdették a tp-ban. A hívők ott vétót emelhettek a választás ellen. Ha a közs. egyetértett, a kiválasztott leányt délután 12 fehér ruhás kislány kíséretével a rokonai elvezették a tp-ba, ahol földíszített imazsámoly várta. Az ájtatosság után körmenetben egy kpnába kísérték, s a plnos kék szalaggal körülfont fehér rózsakoszorúval megkoronázta a ~t. Leendő hozományához 12 ezüst tallért adott át. A kpnából a ~t a földesúrhoz kísérték, aki az ifj. számára ünnepet rendezett. A ~ 1 é. viselte a címet. - Mo-on az első ~-ünnepséget I. (Nagy) Lajos kir. (ur. 1342-82) felesége, Erzsébet kirné rendezte. A plnos és az elöljáróság a tp. udvarán kijelölte a legérdemesebb leányokat; nevüket papírra írták, urnából 3-at kihúztak; azután e 3 közül húzták ki a ~ nevét. Fejére zeneszóval rózsa- és kalászkoszorút illesztettek, ünnepi menetben hazakísérték, estefelé táncot rendeztek tiszt-ére, s átadták hozományul a pap és az elöljáróság által összegyűjtött összeget. **

Zsigovics Ferenc: Szentek élete IV. Eger, 1868:42.