Magyar Katolikus Lexikon > R > részleges közkegyelem


részleges közkegyelem: 1. 1854. ápr. 24. Ferenc József császár (ur. 1848-1916) és Wittelsbach Erzsébet bajor hgnő esküvője alkalmával meghirdetett közkegyelem. A várfogságban levő foglyoktól az esküvő előtt megkérdezték, a cs. esküvő alkalmából folyamodnak-e kegyelemért, amit mindegyik megtett, mégis csak ~et adtak. - Teljes kegyelmet kapott 240 fő, az ítélet szerinti büntetés felét elengedték 96 főnek, a hátralevő büntetését megfelezték 20 főnek, csak a felségsértés miatt folyamatban levő pereket törölték. Csupán kilátásba helyezték a várfogságra és a sáncmunkára ítélt katonák megkegyelmezését. - A rendelkezés nem vonatkozott a →Mack-összeesküvés elítéltjeire és (kiskorú) gyanúsítottjaira sem. - 2. 1855. márc. 5. Zsófia főhgnő születésekor csak azok kaptak kegyelmet, akiket már 1854. IV. 24. után polg. bíróság felségsértés címén fogott perbe v. ítélt el, a súlyosabb pol. vétségeket nem érintette. - 3. 1857. máj. 9. Ferenc József cs. budai látogatása idején hirdették ki. Jozefstadtból 102, Alamócból (Olmütz) 21 fő szabadult, pl. a székely összeesküvők és Teleki Blanka. A kivégzettek elkobzott vagyonát visszaadták családjuknak. Azokat, akik elmenekültek a büntető eljárás alól, kizárták, több bujdosó hazatérhetett, ha kegyelemért folyamodott és hűségfogadalmat tett. 1857. IX. 1: szabályozták újra az elkobzott vagyonok ügyét; a belföldön tartózkodó, forr. ténykedésük miatt elítéltek s a még fogságban lévő katonák elkobzott vagyonukat az azóta befolyt hasznokkal és járadékokkal s úrbéri kárpótlással együtt kapták vissza. Az e javakból befolyt, nem a vagyonállaghoz tartozó tiszta jövedelmeket az orsz. lakosságának javára kívánták fordítani. - Továbbra is megoldatlan maradt az 1848/49-i erdélyi mészárlások - zömében oláh - tetteseinek bíróság elé állítása. A gyulafehérvári törv-szék elfogatási végzést hozott ellenük, a nagyszebeni főtörvényszék nem fogatta el őket, mert az körükben izgalmat idézne elő, s mert „e bűnperek mint forradalmi, tehát politikai hátterűek valószínűleg el fognak töröltetni”. 88

Beniczky II:45, 102.