🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > rákosi országgyűlés
következő 🡲

rákosi országgyűlés: 1. 1299. máj. 8.-júl. 6. A mo-i pápai befolyás erősítésére VIII. Bonifác (ur. 1294-1303) - aki III. Andrásban (ur. 1290-1301) nem csupán vélt p. hűbéri jogainak megsértőjét, de támogatottja, Martell Károly (†1295) trónutódlási jogainak bitorlóját is látta - 1299. I. 29: megbízta Bicskei (Botond fia) Gergely ideigl. fehérvári prép-ot, az esztergomi érsség adm-át (vál. érs. 1298-1303), hogy domonkosokkal és minoritákkal →inkvizíciót tartson, a békebontókat s a Sztszék ellen lázadókat megbüntesse. Gergely - aki Kőszegi Istvánnal és Henrikkel, a Brebiri gr-okkal, Újlaki Ugrinnal a p. által támogatott m. trónkövetelő hívéül szegődött - p. fölhatalmazással föloldotta a Sztszéket támogató Héder nb. Kőszegi Ivánt és társait az 1296. é. kiközösítés alól. A főurak, főpapok és nemesek az 1298. é. törv. szerint az orsz. békéjének s az Egyh. kiváltságainak helyreállítására ogy-t tartottak. Gergely vál. esztergomi érs. külön gyűlésre Veszprémbe idézte a főpapokat, ahol az esztergomi egyh. zaklatásával vádolta III. Andrást (ur. 1290-1301), aki az ügy megítélését a főpapokra bízta. Gergely kiközösítéssel fenyegette a Veszprémben meg nem jelenőket, és Szlavóniába, a szentkereszti erdőbe távozott. III. András és a ~ előre érvénytelenítette a Gergely által kilátásba helyezett fenyítéseket, VII. 6: Imre váradi pp. a ~ nevében VIII. Bonifáchoz is föllebbezett Gergely önkényeskedése ellen, akitől 1300. I: a nápolyi trónkövetelő támogatása miatt elvette Esztergom vm-t és várat. - 2. 1446. jún. 6. A VI. 5: kezdődött pesti ogy-t a nemesek sokasága miatt Rákos mezején tartották meg, ahol a rendek V. László kiskorúsága idejére Hunyadi János erdélyi vajdát kormányzóvá választották. Az országnagyok megsemmisítették az ogy. végzéseivel ellenkező szöv-eket, elrendelték az elfoglalt jószágok visszaadását, a tiltott várak lerombolását, azok várnagyait a teljesítésig letartóztatták. T.E.

Kerékgyártó 1867:168. - Horváth M. II:131. - Kerékgyártó 1875:149, 283. - Hermann 1973:121. - MTK I:186, 266.