🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rybár
következő 🡲

Rybár István (Bp., 1886. máj. 7.-Bp., 1971. nov. 18.): fizikus. - Apja főisk. tanár. A bpi VII. ker. Barcsay u. gimn-ban éretts., Bpen 1909: középisk. tanári okl-et szerzett. 1908-13: részt vett Eötvös Loránd terepi geofizikai fölméréseiben, 1909/10: Göttingában képezte magát, 1911: Bpen fiz-ból drált. 1912: tanárs., 1915: a bpi egy-en a kísérleti és elméleti fénytan mtanára. 1920: adjunktus Eötvös kísérleti fiz. tanszékén, ahol 1917-21: mb. előadóként ~ tartotta a beteg Eötvös helyett az előadásokat. 1921 őszén a gyakorlati term-tan h., 1922. IV. 22-1940. I: ny. r., 1940. I-1948. VI: nyugdíjazásáig a kísérleti fiz. ny. r. tanára s a Kísérleti Fiz. Int. ig-ja. 1943-45: kezdeményezője és előadója volt az orvosi karon az orvosi műszerek fiz-ja speciálkoll-nak. 1950-1961. XII. 31: az Eötvös Loránd Geofizikai Int. tud. munk. - 1916: a SZIA IV. o., 1918. V. 2: a MTA l., 1931. V. 15: r., 1949. XI. 29: tanácskozó tagja; 1952: a fiz. tud. kandidátusa, 1957: dr-a. 1965. IV. 4: az Eötvös-érem első kitüntetettje. - Kezdetben fénytannal, 1921 u. az Eötvös-inga korszerűsítésével foglalkozott. Kitűnő torziós szálakat készített, a szemmel észlelés helyett bevezette a fotografikus lejegyzést. ~ szerk. az Auterbal (Automatic Eötvös-Rybár Balance) nevű, kisméretű, könnyen kezelhető torziós ingát. Az 1954: készített E 54-es ingájával 1958: a brüsszeli világkiállításon elnyerte a geofizikai műszerek nagydíját. - M: A lanthán és kobalt spektrálvonalainak Zeemann effektusairól. Dissz. Bp., 1911. - Az elektronhipothesis a fényelméletben. Uo., 1917. - Elektromos mérések. Jegyzet. Uo., é.n. - Visszaverődés a kettősen törő forgató közegek belsejében. Uo., 1922. (SZIA mennyiség- és termtud. o. felolvasásai I. 5.). - The Eötvös torsion balance and its application to the finding of mineral deposits. New Haven, Conn., 1923. - Az Eötvös-féle torziós inga zavarairól. 1-2. füz. Bp., 1931-34. - Br. Eötvös Loránd. Pápa, 1941. - Fizika. Jegyzet. Összeáll. Antalóczy Zoltán. Bp., 1942. - Eötvös torsion balance type E 54. Banai Gyulával. Uo., 1960. T.E.

Gellért-Madarász 1932:451. Arck. - Ki kicsoda? 1936:704. - M. Geofiz. 1971/4:121. (~ 85 é.) Arck.; 6:201. (Barta György: ~) Arck. - M. Nemz. 1971. XI. 20. - Fiz. Szle 1972/8:237. (Baintner Géza) - MTA tagjai 1975:237. - MÉL III:668.