Magyar Katolikus Lexikon > R > Rusznák


Rusznák Miklós (Szopkóc, Zemplén vm., 1878. ápr. 30.-Bacsfa, 1954. dec. 2.): g.k. teológiai tanár, egyházmegyei kormányzó. - 1900. IX. 27: eperjesi egyhm-s pappá szent., Sajóújfaluban, 1901: Sajópetrén kp. 1902: az eperjesi ppi líceumban rektorh., a szem. spirituálisa és teol tanár. 1901. IV. 24: Bpen teol. dr. 1902. VIII. 14: Eperjesen a Szt János Int. ig-ja. 1918. XI-1927: Novák István mpp. 'önkéntes' távozása után mint prel-knk. ált. helynök, az egyhm. kormányzója. 1928: p. prel., Pozsonyban a tót egy. hittud. karának 1936: dogmatika tanára, 1946/47: dékánja. - Cikkei: Alkotmány (1909, 11), Egyh. Közl. (1909/10, 13), Hittud. Folyóir. (1909: A gör. egyh. bőjti fegyelme) - M: A Szentléleknek a Fiú-Istentől származásáról. (Dri ért.) Eperjes, 1901. (kz. gyanánt) - Ker. Szt Jánosról nev. eperjesi g.k. táp- és nevelőint. Uo., 1901. - Adatok az eperjesi g.k. táp- és nevelőint. tört-éből. Uo., 1906. - A gör. egyh. bőjti fegyelme. Uo., 1909. - Kath. hittan a középisk. V. o. sz. Uo., 1909. - Sztbeszédek. Uo., 1909. - A purgatórium és a keleti egyh. Uo., 1914. - A keleti egyh. miséi. A mise dogmatikus, tört. és szövegkritikai előadása. Aranyszájú Szt János, Nagy Szt Vazul és Dialogosz Szt Gergely miséivel. Bp., 1915. - Codex novus et disciplina ecclesiae orientalis. Eperjes, 1918. - Epiklesis. Uo., 1925. - Immaculata conceptio B. Mariae Virginis. Uo., 1933. - Codex juris canonici respectu habito edenti pro jure ecclesiae cath. orientalis Codicem juris canonici. Uo., 1931. - 1910. V. 6-1912. I. 26: az eperjesi Felvidék társad., tanügyi hetilap fel. szerk-je. 88

Szinnyei XI:1417. - Egyh. Közl. 1913:1-2. sz. Arck.; 1915:60. - Krücken-Parlagi II:453. (*Szopkác) - Kemény 1942:79. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)