🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rozsály
következő 🡲

Rozsály, Szabolcs-Szatmár-Bereg m.: g.k. parókia a hajdúdorogi egyhm. csengeri esp. ker-ében. - 1941: alapították. Tp-át 1927: Szt Péter és Pál tit-ra sztelték. Harangjait 1877: 53 cm átm. Pap Antal, 1930: 82 cm átm. Szlezák László öntötte. - Lakói 1940: 110 r.k., 361 g.k., 255 ref., 19 izr., össz. 745; 1983: 380 g.k., össz. 960. - 1948: 3 tanerős g.k. ált. isk-jában 127 tanuló. **

Schem. Hd. 1982:86. - Patay 1982. - MKA 2000:173.

Rozsály Ferenc, Assisi Szt Ferencről nev., Piar (Tövis, Alsó-Fehér vm., 1917. aug. 10.-Washington, D. C., USA, 1957. febr. 18.): egyetemi tanár. - 1935. VIII. 27: Vácott lépett a r-be, 1936-42: a Pázmány Péter Tudegy. hittud. és bölcs. karán hallg., 1940. VIII. 28: ünn. fog-at tett, 1942. VI. 14: pappá szent., lat-gör. szakos tanári okl-et szerzett, a Pázmány Péter Tudegy-en dr-rá avatták. 1943/44: Debrecenben gimn. tanár. 1945-: a No-ba menekítettek lelkésze. 1949: kivándorolt az USA-ba. Washingtonban (D. C.) a Catholic University of America fil. tanára. - M: A hippokratesi népismeret szempontjai. Bp., 1942. (Palaestra Calasanctiana 41.) - Münchenben (No.) 1946. XII. 6-1949. IV. 16: a bujdosó m-ok lapja, a Magyar Vándor társszerk-je és kiadója; 1947. X-1949. XII?: a Katolikus Élet kiadója. 88

Schem. Piar. 1940/41:66; 1943/44:63. - Pázmány Péter Tudegy. alm. Bp., 1942. - Mildschütz 1977:53. (320.) - Koltai 1998-ból kimaradt - Nagy 2000:841. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)