🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rovás
következő 🡲

rovás: az etruszk és a római számjelöléssel rokon magyar számrendszer (1. ábra), amelyet a középkorban elterjedten használtak a közigazgatásban. - A m. pásztorok még a 20. sz. elején is igénybe vették az állatállomány nyilvántartására. A szám~sal írt dokumentumok hitelét biztosította a hosszában kettéhasított pálcára rótt s a felek között megosztott „páros ~”. A „páros ~” technológiát Kínában is alkalmazták. Va.G.

Rovás, Bp., 1903. febr. 15.-ápr. 30.(?): szókimondó hetilap. - Megj. össz. 10 sz. Szerk. 1903: Szeles Adorján. Kiadó 1903: Kurucz Lajos. Ny: Pazmaneum. 88

Képszerű ábrázolások és lineáris jelek összefüggései (közös aláírás a fenti 4-hez)