🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rota Romana Törvényszék
következő 🡲

Rota Romana Törvényszék: az →Apostoli Szentszék rendes fellebbviteli bírósága (1443.k.). - Az Apostoli Kancelláriából ered, melyben a kancellár mellett egy ügyhallgató és káplánok dolgoztak. A kp-ok kezdetben ügyhallgatók voltak, III. Ince (ur. 1198-1216) az ítélet kihirdetésének jogát is rájuk ruházta. X. Gergely idejétől (ur. 1271-76) állandó bíróságot alkottak, XXII. János 1331: szabályzatot adott nekik. A Rota név vsz. a köralakú térségből ered, ahol az ügyhallgatók összegyűltek és tárgyaltak. IV. Sixtus 1472: az ügyhallgató kp-ok számát 12-ben szabta meg. XIV. Benedek 1747: írta végleg körül a ~ illetékességi körét. Az ügyhallgatókat a p. választotta, de Spo. 2, No. és Fro., Bologna, Milánó, Velence, Ferrara és Perugia 1-1 személyt jelölhetett. A jelöltnek jó hírű jogásznak, kifogástalan, okos embernek kellett lennie. XVI. Gergely 1834: a ~et a p. állam fellebbviteli bíróságává tette. Tevékenysége 1870: szinte megszűnt. Szt X. Pius 1908. VI. 29: újjáélesztette. - Legutóbb II. János Pál 1982: szabályozta működését. Első fokon illetékes: 1) az 1405.k. 3.§-ában neki fenntartott ügyekben (egyes szerzők szerint ilyenkor első fokon is rendes bíróságként működik); 2) azokban a perekben, melyeket a p. akár a felek kérésére, akár saját kezdeményezésére a saját ítélőszéke elé rendelt és erre a bíróságra bízott. Ilyenkor tehát a ~ delegált bíróság. Ugyanazok a rotai bírák nem kényszerülnek 2x ítélkezni egyazon ügyben (vö. 1447.k.), hiszen a fellebbezés után a per a ~en belül másik bírói csoporthoz (turnushoz) kerül. - Másodfokú bíróságként ítélkezik azokban az ügyekben, amelyeket az első fokú rendes bíróságok ítélete után törvényes fellebbezéssel az Ap. Sztszékhez terjesztettek fel (1444.k. 1.§ 1). Másodfokon tehát versengő illetékessége van a világegyház többi másodfokú bíróságával. A hívőknek ui. jogában áll az első fokú ítélet után a ~hez fellebbezni (vö. 1438.k.). A fentiek értelmében ehhez járulnak az olyan ügyek is, melyekben az első fokú ítéletet maga a ~ hozta. Ezeken kívül természetesen más esetekben is kaphat a ~ delegációt másodfokú ítélkezésre. - Harmad- v. további fokon rendes bíróságként ítélkezik azokban az ügyekben, melyekben már vagy ő maga, vagy bármely más bíróság ítéletet hozott, kivéve ha ítélt dologról van szó (1444.k. 1.§ 2). Sz.Sz.A.

CIC 1983:1444.k. - AP 1989:1629. - Erdő 2003:695.