🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Romániai Magyar Népi Szövetség
következő 🡲

Romániai Magyar Népi Szövetség, RMNSZ, 1944. okt. 16.-1953. márc. 31.: politikai szervezet. - Brassóban alakították a M. Dolgozók Orsz. Szöv-éből baloldali irányzatok képviselői. Székhelye Kolozsvár, 1948. I: Bukarest. Elődjéhez hasonlóan, a nemzetköziség alapján álló baloldali társutas szervezet, együttműködött a komm. párttal, ill. a komm. Petru Groza kormányával. Osztályharcos alapon a m. nemzetiségi jogokat védelmezte. 1947. II. 11: csatlakozott a komm. irányítású Dem. Pártok Blokkjához (Kurkó szerint az nem jelentette a függetlenség föladását), 1948. II. 27: a Népi Dem. Frontjához. 1949-: vezérkarát fokozatosan letartóztatták, hosszabb-rövidebb börtönévek után rehabilitálták. 1953. I. 29: az Igazság c. lapban Gheorghe Gheorgiu-Dej bejelentette, hogy Ro-ban megoldották a nemzetiségi kérdést, a ~ többi kisebbségi szöv-gel együtt, föloszlatási rendelet nélkül megszűnt. A ~ utolsó hivatalos említése III. 31: a Romániai Magyar Szó (1951. II. 19-1953. III. 31.) utolsó száma kolofonján („A Magyar Népi Szövetség központi napilapja”), utóda, az Előre c. lap 1953. IV. 1-: jelent meg, mindkettő fel. szerk-je Robotos (Rubinstein) Imre. - Elnökei: Kurkó Gyárfás, 1947: Kacsó Sándor, 1952: Ottrok Ferenc. - Napilapjai: kolozsvári Világosság (1944. X. 18-1952. IV. 10.), brassói-sepsiszentgyörgyi Népi Egység (1944. X. 22-1948. III. 1.), marosvásárhelyi Szabad Szó (1944. XI. 4-1948. VIII. 11.), aradi Jövő (1945. IV. 29-1950. XII. 20.), kolozsvári-bukaresti Falvak Népe (1945. XI. 18-1952. VII. 8.). 88

Kuszálik 1996. - Vincze 1994:89. - RMIL IV:746.