🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Romániai Magyar Cserkészszövetség
következő 🡲

Romániai Magyar Cserkészszövetség, 1990-: az erdélyi magyar fiatalság szervezete. - A cserkészet hazai újraindulásának hatására s a rumén pártállam bukása után Erdélyben is megkezdődött a szervezés. 1990. II. 27: Székelyudvarhelyt BUDVAR néven megszervezték az első csapatot, majd Kolozsvárt, Marosvásárhelyen és Szászrégenben további cserkészőrsök, csapatok szerveződtek. III. 3: a csíkszeredai toborzó tanácskozáson megválasztották az ideiglenes vezetőséget. V: hivatalosan is bejegyezték a ~et, mely elindította az őrsvezető- és vezetőképzést. A csapattáborozásokon kívül a Kárpát-medencei m. cserkészszöv-ekkel való kapcsolat alapján egyre több külf. táborozáson is részt tudtak venni. A csapatok és a cserkészek létszáma folyamatosan nőtt. 1992: megegyeztek a Rumén Cserkész Szöv-gel. 1994. IV. 16: Csíkszeredában átalakították a ~ vezetőségét, és erőteljes szervezésbe kezdtek. A rumén szöv-gel, mely működésüket rendszeresen akadályozza, számos kérdésben nem tudnak egyetérteni. A ~ időközben tagja lett a M. Cserkészet Fórumának, mely összefogja az 5 világrész 8 m. cserkészszöv-ét és segíti egymás munkáját. Csapatai a lelkiségi mozgalmakban való részvétel mellett rendszeresen szolgálatot látnak el a csíksomlyói zarándoklat lebonyolításában. 2004: a ~ben 105 csapat működik. Bo.J.-Fe.Má.