Magyar Katolikus Lexikon > R > Rhédey


Rhédey Ferenc, kisrédei, gr. (1610 k.-Huszt, 1667. máj. 7. v. 13.): erdélyi fejedelem (ur. 1657-58). - Apja, Ferenc 1608-†1621: bihari főispán, váradi kapitány. ~ 1648-67: máramarosi főispán, II. Rákóczi György erdélyi fejed. (ur. 1648-60) tanácsosa. 1657. I. 6-VII. 22: a lengyo-i hadjáratban az erdélyi sereg egyik alvezére. Miután X. 27: a gyulafehérvári ogy-en Rákóczit IV. Mohamed szultán (ur. 1648-87) rendeletére lemondatták, XI. 2: a rendek fejed-mé ~t, melléje kormányzókká Bethlen Jánost, Barcsay Ákost és Haller Gábort választották. 67 nap után, 1658. I. 9: ~ lemondott Rákóczi javára. I. Lipóttól (ur. 1657-1705) 1659. I 13: gr. rangot kapott. I. Apafi Mihály erdélyi fejed. (ur. 1661-90) fejed. tanácsosa. A ref. isk-k támogatója. 88

Fallenbüchl 1994:85. - Debreceni Szle 2000:243. (Demény Lajos: Forgácsok Debrecen tört-éhez)