🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rejtő
következő 🡲

Rejtő (1877-ig Haltenberger) Sándor (Kassa, Abaúj vm., 1853. aug. 21.-Bp., 1928. febr. 4.): gépészmérnök, műegyetemi tanár. - A gimn-ot Kassán és Eperjesen, a műegy-et Bpen végezte, 1877. XI. 12: gépészmérnöki okl-et szerzett, mely a 39. műegy., s az 1. kiadott gépészmérnöki okl. volt. 2 éven át áll. ösztöndíjjal a külf. szövőipart tanulmányozta. 1880: a földmívelési, ipar- és keresk-ügyi minisztérium alkalmazottja, 1882: iparfelügyelő. 1889. V. 13: a mechanikai technológia ny. rk., 1890. XII. 25-től 1924 telén történt nyugdíjazásáig ny. r. tanára. 1901-04: a gépészmérnöki o. dékánja, 1920/21: a műegy. rektora. - Részben maga tervezte műszerekkel és gépekkel megszervezte a műegy. anyagvizsgáló laboratóriumát, a M. Anyagvizsgálók Egyes-ét. Iparszervezőként és kutatóként a textiliparban ért el eredményeket; műszaki eljárásait, műszereit részben róla nevezték el. 1912. V. 12: a MTA l., 1923. V. 11: r. tagja. 1916: a SZIA IV. o. tagja, melyről 1919: a kommün alatt lemondott, de azt annak bukása után visszavonta. 1922-27: a SZIA ig. tanácsának tagja. - M: A szövet tartósságának megállapítása. Bp., 1887. - A papiros tartósságának megállapítása. Uo., 1891. (2. kiad. 1907) - Utasítás magánosok részére papírvizsgálatok végzésére. Uo., 1893. - Az elméleti mechanikai technológia néhány alaptétele. Uo., 1896. (ném-ül is) - Textil-ipar. A fonás-szövés és kikészítés fontosabb gyakorlati adatai. ~ előadásai alapján jegyezte Maly Ferenc. Uo., 1903. (kőnyomat) - A belső súrlódás számértéke és a szerkezeti anyagok mechanikai sajátosságainak megállapítása nyíró igénybevételekkel. Uo., 1904. - Az elméleti mechanika technológiai alapelvei és a fémek technológiája. 1-3. köt. Uo., 1915-20; 4. köt. A textilipari technológia. Uo., 1923. (2. kiad. 1923). T.E.

Pallas XIV:466; XVIII:498. - Szinnyei XI:748. - Zelovich 1922:368. - SZIA Értes. 1928:36. - MÉL II:500. - MTA tagjai 1975:231. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Rejtő Sándor, 1928-ig ifj. (Bp., 1881. jan. 20.-Bp., 1945. febr. 6.): fülgyógyász. - R. Sándor műegy. tanár fia. 1898: Esztergomban éretts., uo. a szem. és 1899-1901: a bpi egy. hittud. karának hallg-ja, ahonnan vizsgái letétele után az orvosi karra iratkozott, ahol 1905: orvosdr-rá avatták. Aradi gyakornokság után New York-ba ment tanulm-útra, majd Ny-Eu-ban és Kolozsvárt fülészetet tanult. 1907: Bpen középisk. egészségtan tanári okl-et szerzett, s a Munkásbiztosító Pénztárnál vállalt állást. 1915: a bpi egy. fülgyógyászatból mtanárrá képesítette. Az I. vh. idején honvéd helyőrségi kórházban, 1918: a 103-as ogyesszai tábori kórházban, 1919 u. az Erzsébet kórházban szolgált. 1924: eü. főtan. 1926-45: bombatámadás következtében történt haláláig a bpi Új Szt János kórház fülo-ának főorvosa. 1933: egy. c. ny. rk. tanár; 1923: a SZIA IV. o. tagja. - A csecsemőhalandóságról. Bp., 1908. (Klny. Kat. Szle) - A tüdővészről. Uo., 1908. (Klny. uo.) - Moyens d'empécher les troubles auditifs dans les écoles. Bruxelles, 1913. - Az elemi iskolázásról. Bp., é.n. - Fülgyógyászat. Gyakorló orvos és orvostanhallg. számára. Uo., 1922. (Orvosi Zsebkvt.) - Hőgyes Endre irod. munkássága. Uo., 1935. (Klny. Orvosi Hetilap) - 1920-tól a Bpi Orvosi Újság orr-fül-torok rovatának vez-je. T.E.

SZIA tagajánl. 1923:18. - Ki kicsoda? 1936:682. - Ker. m. közél. alm. II:879. - SZIA Értes. 1946:74. - MÉL II:500. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)