🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Regnum Marianum közösség
következő 🡲

Regnum Marianum közösség: Budapesti pap-hittanárok közösségeként indult az 1800-as évek végén. Fő tevékenysége a gyerekek és a fiatalok természetes alapokon álló katolikus szellemű nevelése. - →Prohászka Ottokár esztergomi spirituális tanítványai közül kilencen, →Kanter Károly várplébános segítségével, egy házba költöztek. Szerzethez hasonló, de fogadalom nélküli közösségben éltek. Vezetőjük választott házfőnök volt. A VII. ker. Damjanich u. 28. sz. alatt internátust alapítottak Filippinum néven, de mivel saját erőikből nem tudták fenntartani, 1910: bezárták. - 1901: Majláth Gusztáv gyulafehérvári mpp. megvette számukra a Damjanich u. 50. sz. házat, ezután vették fel a ~ nevet. - 1902. IX. 24: Szeplőtelen Fogantatásról nevezett kongregáció néven Rómában bejegyezték a Mária Kongregáció anyakönyvébe, tp-a a ház udvarán épített →Regnum kápolna. - 1903: az ifj. pasztoráció anyagi támogatására megalakították a →Regnum Marianum Egyesületet. 1912: a →Magyar Cserkészszövetség alapító ülésén sorsolással a 3-as számot kapta. Az atyák közül választott főparancsnok (később: ifjúsági vezető) hangolta össze az ifj. munkát. A cserkészet gyakorlati, jellemre és a természet szeretetére nevelését a →Mária kongregáció vallásos és erkölcsi nevelésével ötvözték. A középisk-kból kikerült regnumi ifjak összefogására megalakították a →Regnumi Egyetemi Szövetséget. - 1919: a →Magyarok Nagyasszonya plébánia első plnosa →Shvoy Lajos regnumi házfőnök. Ő kezdte építeni a tp-ot. 1935: az érsség jóváhagyta a ~ szokásait és szabályzatát, s biztosította, hogy a házba v. a házból nem helyez papot az atyák döntése nélkül, de akit kérnek, azt elhelyezi. - A cserkészmozgalomból a ~ a II. vh. folyamán lassan visszavonult. 1944: a kpnát egy szőnyegbombázás lerombolta, ezért egy földszinti terembe költöztették. - A ~ irod. hatása országos volt. 1902: kezdte megjelentetni a →Zászlónk ifj. havilapot, a 10. évf. 26 ezer pld-ban jelent meg. Követte a →Nagyasszonyunk lányoknak és a →Kis Pajtás, 1920: A →Zászlónk diákkönyvtára sorozat. 1912: →Krywald Ottó házfőn. elnökletével megalakult az →Élet Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság.

- A II. világháború után. 1946: a →katolikus egyesületek föloszlatása és 1950: a →szerzetesrendek föloszlatása a ~re nem vonatkozott, mert egyik kategóriába sem sorolhatták, az atyák pedig maguktól többszöri fenyegetésre sem voltak hajlandók feloszlani. - 1951. XI. 24: a házat elvették, az atyákat pléb-kra helyezték, de a közösség élete titokban, lakásokon és erdőkben tovább folyt. Ezért a →regnumi perek során az atyák összesen 71, laikus munkatársaik 4 év börtönt kaptak. Az üldözés alatt a laikus vezetők tartották össze a csoportokat a szabadlábon lévő atyák körül, és felelős partnereikké nőttek ki. Lányok is bekapcsolódtak, és a csoportok felnőttként is együtt maradtak. Így a ~ átalakult papok és laikusok testvéri közösségévé. - Az 1970-es évek elején több kisközösség, lelkiségi mozgalom alakult az országban, részben hazai, részben külf. kezdeményezésre. A ~ atyái kezdeményezték a lelkiségi mozgalmak rendszeres találkozóját. Kemenes Gábor atya vett egy tanyát Borókáspusztán, oda jöttek össze titokban. Később a rendőrségi megfigyelés miatt más helyeket kellett keresni (Szigetköz, Sárisáp, Budaörs). 9 alkalommal került sor ilyen találkozóra. 1971: Sillye Jenő és gitáros énekkara kezdett először csak énekelni, új stílusban, a kismarosi tp-ban. Annyian jöttek össze, hogy nem fértek el, ezért a találkozó helyszínét 1980: Nagymarosra kellett áttenni. Így indultak a nagymarosi ifj. találkozók, májusban és októberben. Indításában és fölfejlesztésében is komoly szerepet vállalt a ~. A rendőrség el akarta gáncsolni, de Lékai László érs-et sikerült meghívni Nagymarosra, így az ő részvétele után már csak figyelték és technikai akadályokat gördítettek eléje (pl. hangosítás korlátozása), de nem tették lehetetlenné. Később az ország más vidékein is hasonló ifj. találkozások indultak. - A częstochowai zarándoklatok vezetésében Bajcsy Lajos atya vállalt jelentős részt. 1980: Vargha Miklós Péter atya kezdte el a márianosztrai ifj. zarándoklatot évente, a máj. 1. körüli hétvégén. - Az atyák sokszor tartottak lelkigyakorlatot egyh. isk-kban. Ezek során merült fel az igény hivatásgondozó lelkigyakorlatokra, amit az 1970-es évek elején kezdtek 'fű alatt' Bajóton, →Balás Béla atya plébániáján. Később ministránsoknak és férfiaknak is tartottak lelkigyakorlatokat másutt is. -

A létszám növekedésével együtt járt az igény írott szabályok megfogalmazására. Az atyák már az 1950-es években kidolgozták a Constitutiót, amelyben leírták a ~ életstílusát. 1983-85: Tételeink c. rövid mondatokban megfogalmazták a ~ alapvonásait. A csoportvezetők felelőssége megnőtt, ezért több próbálkozás után 1982. I: megindult a ~ vezetőképzője, a Patkoló, melynek híre a Püspöki Karhoz is eljutott. 1989: Gyulay Endre csanádi mpp., ifj. referens felkérésére elindították az Országos Katolikus Ifjúsági Vezetőképzőt, a Hajszolót, amely 2005: 3 vidéki helyszínen működik. 1989. II. 3-4: a lelkiségi mozgalmak és a Püspöki Kar orsz. konf-ját zömében a ~ szervezte. Itt Paskai László érs. kijelentette, hogy az egyh. mozgalmak az Egyház részei, és kizárólag a Püspöki Kar felel értük. - 1991. VII: tartották a zánkai nagytábort, 50 éves üldöztetés után először az egész ~ számára, melyen 1100-an vettek részt. - 1991: Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület (RMKKE) néven civil szervezetként bejegyezték a Cégbíróságon. 1997: Regnum Marianum néven egyh. magántársulásként Paskai László érs. jóváhagyta a ~ alapszabályát. - A ~ struktúrája fokozatosan alakult ki. 1980-: rétegekbe (korosztályokba) fogják össze a csoportokat. Helyi Regnumok alakultak, előbb Bp. külső kerületeiben (Újpest, Remete…), majd vonzáskörzetében (Nagykovácsi, Szentendre...). A ~ legfőbb vezető testülete a Házigyűlés (küldött-közgyűlés), 5 tagú választott vezetősége: a házfőnök és 4 tanácsadója. S.S.

Izsóf Lajos: Néhány ismertető szó a R. M-ról. Bp., 1905. - Jelentés a R. M. működéséről. Bp., 1906, 1937-43. - MKA 1929:720. - Dobrovits 1936:121. - Üzen a Regnum. Beszámoló a R.M. életéről. Bp., 1941. - Emődi 1989. - Dobszay 1991. - Mozaikok a Regnum életéből. Bp., 1996. - Schem. Strig. 1997:317. - Mo-i egyházak, felekezetek, vallási közösségek. Bp., 1999:117.