🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Regéczy
következő 🡲

Regéczy József (Kassa, Abaúj vm., 1851. febr. 6.-Nagyszombat, 1895. máj. 21.): tanítóképzői igazgató. - Szülővárosában tanult, 1870: belépett a piar. r-be, Privigyén tanító. 1872: kilépett a r-ből, írnok a kassai törv-széken, 1874: Róth tábornok családjában nev. 1877: a nagyszombati érs. tanítóképzőben képesítő vizsgát tett, uo. tanár, 1884: ig. tanár. Tanulm-ban, kv-ben, s a Kalauz... c. ped. lapjában kat. szellemben igyekezett népszerűsíteni a porosz Herbart nevelési-okt. elveit a kat. tanítóság körében. 1878-88: a Nagyszombati Hetilap főmunk., 1887-93: szerk. a nagyszombati Kalauz a Népisk. Nevelés Terén c. negyedéves kat. tanügyi folyóir-ot. - Fm: A népisk. tanfelügyeletről. Eger, 1886. - A Herbart-isk. nevelési elveinek tört., kritikája és alkalmazása. Nagyszombat, 1889. - Álneve és betűjegyei: Karsay (Nagyszombati Hírl., 1878/95); x (uo., 1878/95); x-y (Nagyszombati Hetilap?). 88

Szinnyei XI:666. - Gulyás 1956:617.