🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Regéc
következő 🡲

Regéc, B-A-Z m.: 1. vár. Vsz. a Baksa nemzetség építtette a tatárdúlás (1241-42) után. 1316: Drugeth Fülöp foglalta vissza a lázadóktól. Birtokosai sűrűn váltakoztak. 1537: szállta meg I. Ferdinánd serege. I. Rákóczi György 1644: nem tudta bevenni. Később a Rákócziaké lett. 1689: a császáriak elfoglalták és lerombolták, azóta romos. A szabálytalan alaprajzú hegyi vár központja egy lakótorony volt. - 2. egykori pálos monostor. 1307: a Szt Fülöp és Jakab ap-okról nev. egyh-nak Kökényes földjén az esztergomi érs. a védőszentek ünnepére búcsút engedélyezett. A későbbi okl-ek úgy említik, mint a pálosok monostorát ~ vára v. Horváti mellett. 1348: szőlőt és jobbágytelket kapott Tolcsván. 1412: Zsigmond kir. a monostorhoz zarándoklókat fölmentette a vámfizetés alól. 1466: Szapolyai Imre, aki néhány év múlva a tokaji monostort alapította, Horvátiban adómentes telket adott a remetéknek, Szilva Mihálytól uo. a Tolcsva vizén malmot kaptak. 1547: Serédi Gáspár főkapitány parancsára Filpes Adalbert ~i várnagy emberei a monostort kifosztották és fölégették, birtokait elfoglalták. - 2000: már csak alaktalan törmelék jelzi színhelyét ~ várától K-re kb. 4 km-re. Csak néhány okl. maradt fönn. Bá.B.-H.F.L.

Gerecze II:87. - Kiss 1984:115. - Györffy I:115. - DAP II:309. - Borsodi Levtári Évkv. 1985:671. (Bándi Zsuzsa)