Magyar Katolikus Lexikon > R > Ratio studiorum


Ratio studiorum, Ratio atque institutio studiorum Societatis Iesu: a jezsuita iskolák 1599: bevezetett, hosszú időn át érvényes tanulmányi szabályzata. - A r. már az 1560-as évektől egységes nemzetk. isk-szervezet létrehozására törekedett, olyan tananyag, tanterv, osztályszerkezet és okt. módszer kidolgozására, amelyet minden orsz. jezsuita iskoláiban egyformán alkalmazhattak. A szakemberek okt-nevelési hagyományaik egységes rendszerbe foglalásával 1586: készültek el, ezt nyomtatásban többször is kiadták, 1599: végleges szövegével megjelentették. A ~ lényegbevágó változtatás nélkül egészen 1773-ig érvényben volt. Ezen idő alatt saját isk-ik megszervezésekor a többi szerzetesrend is mintának tekintette. M.I.