Magyar Katolikus Lexikon > R > Ranolder Intézet „Klára” R.K. Ipari és Háztartási Leányközépiskolája


Ranolder Intézet „Klára” R.K. Ipari és Háztartási Leányközépiskolája, Bp. (IX. Vendel u. 3/b): Célja nemz. érzelmű, szakmailag művelt, a háztartás minden ágában jártas nők nevelése, világnyelveket beszélő, vez. üzletasszonyok, önálló divatipari vállalkozók képzése. Polg. isk-t v. 4 középisk-t végzett 14-18 é. leányokat vettek föl, 4 év tanulm. időre, mely után új rendszerű éretts. vizsgát tettek. - 1940: évi tandíj bentlakóknak és közellakó bejáróknak 140 P, távollakó bejáróknak 170 P (melyért heti 3x a ~ban ebédeltek), beiratási díj 40 P. Vegyesdíjak 29 P, varrás-anyag az I. évf-on 55 P. (Az elkészített fehér- és ruhanemű a növendéké), főzési anyagdíj 30 P. A fölvételi kérvényt V. 15-ig kellett beküldeni (csatolva keresztlevelet; születési anyakönyvi kivonatot; isk. bizonyítványt; háziorvosi bizonyítványt. A ~ban egy választható modern nyelv tanulása kötelező (4 évig uaz, de 2. és 3. is választható). - Az 1948. VI-i államosításig létezett. 88

M. diákkalauz 1940:71.