🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Ramóczy
következő 🡲

Ramóczy (1844-ig Ramershofer) Valerián József, OSB (Kőszeg, Vas vm., 1807. ápr. 27.-Sopron, 1864. jún. 20.): tanár. - 1821. X. 15: lépett a r-be. Pannonhalmán teol-t végzett, 1828. X. 15: fog-at tett, 1830. IX. 17: pappá szent. 1829: Pozsonyban, 1837: Pápán gimn. tanár, 1838: Győrött akad. tanár, 1850: Pannonhalmán alperjel s a szegyh. őre, 1851: Kőszegen, 1855: Sopronban házfőn. és gimn. ig. - M: Mo. rövid földleírása (térképpel). Pozsony, 1835. (2. kiad. Uo., 1836. m. és lat. szöveggel; 4. és 5. megjobbított kiad. Uo., é.n.; 6. kiad. Pest, é.n. m. szöveggel) - Ném. szövetséges tart-ok rövid földleírása (térképpel). Pozsony, é.n. (m. és lat. szöveggel) - Nemzeti isk. szótár (m-ném. és ném-m.). 1-2. köt. Uo., 1838. - Theoretisch-praktische Grammatik der ung. Sprache für Deutsche. Uo., 1842. - Nemzeti nyelvtud. kérdésekben és feleletekben. (m. és ném. szöveggel) Új kiad. Uo., 1846. - Szavalattud. Pest, 1843. (A Kisfaludy Társ. pályadíjnyertese) - Álladalomtan. 1-3. füz. (I. Ausztriai birod.; II. Mo. és Erdély; III. Eu. többi államai) Pozsony, 1847. - Kz. a pannonhalmi kvtárban: A hasznos növényekről a gazdaság és ipar körében; Népnövelési intelmek; Természeti jogtan vázlata; Görögo. tört. Nagy Sándorig; A búcsújárásokról; Methodenlehre. 88

Szinnyei XI:537. h. - Krücken-Parlagi II:413. (*ápr. 26.) - PN 1987:63. (407.)