🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rakáts
következő 🡲

Rakáts Lajos (*Székesfehérvár, Fejér vm., 1895. máj. 19.): hírlapíró, tanár. - 1914: a bajai tanítóképzőt elvégezve 1915. V. 15: besorozták a 17. honvéd gyalogezred katonájának, XI: az olasz harctéren megsebesült, az erdélyi fronton az Ojtozi-szorosban a Mogyoróstető elfoglalásakor II. o. német vaskeresztet kapott, hadnagyként szerelt le. A Képzőműv. Főisk. hallg-ja, 1919: a tudegy. csendőrzászlóalj géppuskás századában szolgált, a bpi Új Barázda fel. szerk-je. Héjjas Ivánnal vívott pol. kardpárbajt. Rajztanárrá képesítése után 1920: Kecskeméten, 1921: Kalocsán, 1922-35: Székesfehérvárt lapszerk., 1923: az áll. polg. fiúisk. h. tanára, 1924. XII-1925. II: cikksorozatban helyi visszaéléseket leplezett le, emiatt tanári megbízását visszavonták. Mivel a visszaélőket elítélték, a VKM a megszakítás beszámításával 1934: r. tanárnak nevezte ki, 1935: Rákoskeresztúrra helyezték. 1939-: a Sajtókamara tagja, a Magyarság, Pesti Újság, Virradat cikkírója. 1943-44: haditudósító. - A székesfehérvári Vörösmarty Irod. Kör (dunántúli eln.), a M. Jövő Szöv. választmányi, az Orsz. Frontharcos Szöv. székesfehérvári főcsoport, bpi Független Festőművészek Csoportjának tagja. - Helyiszerzők. Színmű 2 fv. (Bem. Székesfehérvár) - M: Hazajáró lélek. Reg. 1-2. köt. Székesfehérvár, 1928. - Az árnyékok visszatérnek. Uo., [1933] (Pannónia kvtár 14.) - A vulkán. [Kisreg.] Bp., 1943. - Péterke. [Elb.] Uo., 1943. - A szakaszvez. hazatért. Uo., 1943. - Kecskeméten 1920. VIII. 15-X. 27: a Homok pol. és közgazd. napilap fel. szerk-je, 1920-1921. IX: a Kalocsai Újs., Székesfehérvárt 1923. I. 14-VII. 28: a Fejérmegyei Napló szerk-je, 1923. VII. 29-1935. VIII. 12: fel. szerk-je. - Álneve és betűjegye: Fehérvári; R - ts. 88

Áll. tanítóképző értes. Baja, 1914. - Hirn 1929. Arck. - Dér: Egyetemi zászlóaljak. Bp., 1939:171. - Sajtókamara évkv-e 1940:183; 1941:106; 1942:142. - Deák 1942:374. (Fehér szekfű és a Beduin c. mű vsz. hírlapokban jelent meg) - Kemény 1942:457. - Gulyás 1956:617. - Viczián 1995:413.