Magyar Katolikus Lexikon > R > Rajcsány


Rajcsány János, SJ (Nemeskosztolány, Bars vm., 1669. jún. 23.-Nagyszombat, 1733. márc. 12.): tanár. - 1688. X. 17: Trencsénben lépett a r-be, Nagyszombatban, Pozsonyban és Bécsben tanult, 1712: Sárospatakon, majd Kolozsvárt házfőn. Kassán a bölcselet és hittud. tanára. - M: Itinerarium Athei ... Bécs, 1704. (újból Nagyszombat, 1737) - Opusculum de vera et falsa fidei regula. Kassa, 1723. (új kiad. Nagyszombat, 1731, 1743) - Az igaz és nem-igaz hitnek próbaköve. Nagyszombat, 1724. - Signa ecclesiae... Kassa, 1725. - Peregrinus Catholicus... Uo., 1726. (új kiad. Kolozsvár, 1742) - Viator Christianus... Nagyszombat, 1729. - Fides salutaris soli religioni Romano-Catholicae propria... Uo., 1731. (új kiad. uo., 1745) - Commenta adversus sanctam catholicam... Kassa, 1745. (új kiad. Nagyszombat, 1766) - Vera et falsa fidei regula... Uo., 1746. - Útozó s a jövevény unitarius vallásról beszélgető Catholicus. Ford. [latinból] Miháltz István. Kolozsvár, 1770. - Névváltozatai: Raicsani; Raicsáni; Raicsány; Raicsányi; Rajcsányi. 88

Petrik III/IV. - H. Kovács 1908:42. (s.v. Rajcsányi) - Krücken-Parlagi II:409. (*Nyitra) (s.v. Rajcsányi) - Jezsuita tört. évkv. Bp., 1942:314. (366.)