🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Radványi
következő 🡲

Radványi József (1890. jan. 11.-1938 előtt?): pap. - 1913. VII. 15: az erdélyi egyhm. papjává szent. 1918-20: Nagyszebenben szolgált. - 1918. VIII. 1-1920: a Nagyszebeni Kath. Egyh. Tudósító fel. szerk-je. 88

Schem. Trans. 1913:282. - Cat. AJ 1938:45. (már nincs!) - Monoki 1941:120. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Radványi (1906-ig Romanek) Kálmán (Ipolyszalka, Hont vm., 1887. okt. 12.-Bp., 1943. márc. 15.): gimnáziumi tanár. - Az esztergomi bencés gimn-ban éretts., a bpi egy-en 1910: finnugor nyelvészetből dri, 1912: m-lat. tanári okl-et szerzett. 1911-43: tanár a bpi érs. kat. gimn-ban, 1927: a SZIA IV. o. tagjává vál. Népszerű kat. ifj. író. A korábbi mesterkélt gyermekirod. művekkel szemben cserkésztémájú regényeivel, útleírásaival, verseivel, színdarabjaival új, friss színeket vitt a hazai ifj. irod-ba, az életszerű gyermekábrázolást meggyőzően ötvözte a vallásos szellemiséggel. A felnőtteknek szóló szépirod. művei is vallásos alapozásúak, néhol józan területi igénytől áthatva. A két vh. között irányító szerepe volt a hazai cserkész-mozg. ped. vez-ében. - M: Ipolymelléki nyelvjárás. Bp., 1910. - A harcos levele édesanyjához. Uo., 1914. (Tábori levelek 2.) - Mind hősök ők... Ifj. színmű. Uo., 1920. - Vidám jelenetek és egyéb apróságok. Kemény Györggyel és Harangi Lászlóval. Uo., 1920. - Upman kapitány válogatott találmányai. Uo., 1920. (Zászlónk diákkvtára 12.) (2. kiad. Uo., 1924) - Gelencei fényjelek. Ifj. színmű. Uo., 1921. (Uaz 18-19.) - Karcsi nagyon beteg. Ifj. színmű. Uo., 1921. (Uaz 32.) - Apátlan székelyek. Ifj. színmű. Uo., 1923. (Uaz 58-59.) - Neked adom a szívemet. Versek. Uo., 1923. - Nyugat országain keresztül. Uo., 1923. - Hazafelé. Ifj. reg. Uo., 1924. - Horog István et comp. Berlin, 1924. - Napsugár leventék. Uo., 1924. - Drága kis ország. Uo., 1926. (Zászlónk kvtára 2.) - Színdarabok. Uo., 1928. - Cserkészúton spanyolföldön. Uo., 1930. - Az óceánrepülő. Írta Franklin W. Dixon. Ford. Uo., 1930. - Család és élet. Uo., 1936. - Cserkészkalandok. Uo., 1939. - Új világ, új emberek. Reg. Uo., 1940. - Az igazságtól nem kell félni. Reg. Uo., 1941. - Az erdei ház. Uo., 1944. - Minket nem lehet kiirtani. Uo., 1944. - A jó Isten búzája. Színmű Szt Benedekről. H.é.n. - A Zászlónk c. ifj. lapnak 1917-19: segédszerk-je, 1919-43: Sík Sándorral, majd egyedül szerk-je, fel. szerk-je és kiadója. 1910-12: az Élet segédszerk-je és színikritikusa, 1913-43: kritikusa, 1918-22: a Nagyasszonyunk főmunk. Szerk. 1921-24: a Magyar Jövő leánykönyvtára sorozat 21 köt-ét, 1921-25: a Zászlónk diákkönyvtára sorozat 3-120. köt-ét, 1922-42: a Zászlónk diáknaptára 9-29. évf-át; 1934: a gödöllői Jamboree c. időszaki lapot. - Álneve és betűjele: R; Rádium; R.K. 88

SZIA tagajánl. Bp., 1927. - Irodt. 1943:2. sz. - Nemz. Újs. 1943. III. 18. - Zászlónk 1943:4. sz. (nekr.) - Gulyás 1956:617. - MIL II:554. Arck. (†márc. 15.) - MÉL II:468. (†márc. 18.!) - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban) (†márc. 18., temetés napja)

Radványi (1892-ig Reznyák) Viktor (Völcsej, Sopron vm., 1873. szept. 24.-Veszprém, 1943. jan. 7.): kanonok. - Sopronban éretts., a teol-t 1892-97: Innsbruckban végezte, 1896. IX. 27: pappá szent. Somssich Imre gr. családjánál kp., 1901: a veszprémi szem. tanulm. felügy-je s a szentírástud. tanára, 1904: ppi levtáros és sztszéki jegyző. 1907: ppi titkár és a Károly-kpna ig-ja. Bpen 1908. VI. 6: teol-ból drált. 1919: az egyhm. hiv. ig-ja. 1920: veszprémi knk., 1921: bakonysomlói c. apát, 1922: pápai főesp. 1931: az egyhm. Alapítványi Pénztár vezérig-ja, 1935: szegyh. főesp., hantai prép. - M: A kápt. helynök. Dri ért. Veszprém, 1908. 88

Schem. Vesp. 1938:221. - Pfeiffer 1987:217.