Magyar Katolikus Lexikon > R > Rabár


Rabár János, komjáti, ifj. (Magyarkomját, Ugocsa vm., 1908. okt. 28.-Beregszász, 1988.): parókus-plébános. - Apja János g.k. foesp. A gimn-ot Ungvárt, a teol-t Innsbruckban végezte. A Kerszoc. Párt tagjaként a m-ruszin kapcsolatok javításán munkálkodott. A csehszl. uralom alatt magyarsága miatt 'kémgyanús' váddal 2 nemzetvédelmi perben szerepelt. Falujában bírónak is megválasztották, amit a csehszl. hatóság nem erősített meg, csak a visszacsatolás után lett közs. bíró. 1942: Nemzetvédelmi keresztet kapott. A szovjet hatóságok Magyarkomját parókusaként 1947. VIII: tartóztatták le és ítélték 5 év munkatáborra, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra. Távolléte idején tanulmányozta a latin lit. eloírásokat és 1956: áttért a latin rítusra. Hatóságilag bejegyzett r.k. plnosként a lengyelek lakta Bobrkán (Galícia, Lemberg terület) misézett. 1959. VI: megvonták tőle a regisztrációt, egy évi kényszermunkára ítélték. 1960-72: illegálisan lelkészkedett Bobrkán. 1972: hazatért, Beregszászon telepedett le. 88

Madarász 1939:638. Arck. - Pilinyi 1943:62. - Hetényi Varga I:514. - Dupka 1993:64.