🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rónay
következő 🡲

Rónay Anna, SJC (Szőllősgyörök, Somogy vm., 1901. márc. 10.-Csízfürdő [v. Gömör és Kishont vm.], 1949. jan. 31.): szerzetesnő. - 4 polgári után kertészeti, gazd. isk-t végzett. 1924. I. 18: Bpen lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1930. VIII. 2: uo., 1944. VI. 16: Csízfürdőn tette. - 1934: Gyömörén, 1942-től haláláig Csízfürdőn házfőnöknő. Buzsáki kézimunka-tanf-okat tartott. r.k.

Rónay György (Budapest, 1913. okt. 8.-Bp., 1978. ápr. 8.): író, szerkesztő. - A gödöllői prem. gimn-ban éretts., a Pázmány Péter Tudegy-en m-fr. szakos tanári okl-et szerzett. 1935-48: a Révai Kiadó lektora. 1935-: a Vigília munk., versei, elbeszélései, kritikái szinte minden rangos folyóiratban megj. 1942: az Ezüstkor folyóir. egyik alapító szerk-je. 1947-49: a Keresztény Demokrata Párt ogy. képviselője. 1946-61: eltávolításáig a Vigília szerk. biz. tagja. - 1948-56: csak a Vigíliában és az Új Emberben jelentek meg írásai. Az olvasó naplója c., havonta megjelenő kritikái a korszak legszínvonalasabb bírálatai. - 1956 u. visszatért az irod. életbe, művei, ford-ai jelentek meg. Fro-ban előadásokat tartott a mo-i katolicizmusról. 1969: a Vigília főszerk-je, fénykorának megalapozója. Halála után a Magvető Kiadó kezdte összes művei kiadását. 2005: a SZIT gondozásában jelenik meg irod. hagyatéka. - M: A tulipánok elhervadtak. Versek. Bp., 1931. - Híd. Versek. Uo., 1932. - Kat. verses zsoltárfordítások a XIX. sz-ban. Uo., 1934. - Keresztút. Reg., Uo., 1937. - Bosco Szt János. Bp., 1938. (Korunk szentjei; M. kat. írók kv-ei) - Modern fr. líra. Uo., 1939. - Lázadó angyal. Reg. Uo., 1940. - B. Mór pp. és a zoborhegyi remeték. Uo., 1941. (M. kat. írók kv-ei; Hősök és szentek) - Cirkusz. Uo., 1942. - Pázmány ébresztés. Szerk. Uo., 1946. - Az alkony éve. Reg. Uo., 1947. - A regény és az élet. Bev. a 19-20. sz. regényirod-ba. Uo., 1947. (2. kiad. Uo., 1985) - Flush. Írta Virginia Woolf. Ford. Uo., 1947. - Grimm legszebb meséi. Átd. Uo., 1955. - A fr. reneszansz költészete. Uo., 1956. - Az ember boldogsága. Elb. Uo., 1959. - Hauff legszebb meséi. Ford. és átd. Jékely Zoltánnal és Szinnai Tivadarral. Uo., 1959. - Michelangelo Buonarroti versei. Ford. Uo., 1959. - Képek és képzelgések. Reg. Uo., 1960. - Fekete rózsa. Versek. Uo., 1961. - A fr. líra kincsesháza. Versek. Uo., 1961. - Vidám énekkar. Győrffy Annával. Verses képeskv. Uo., 1961. - Geothével Itáliában. Uo., 1962. - A klasszicizmus. Vál. és ford. Uo., 1963. - Esti gyors. Reg. Uo., 1963. (2. kiad. Uo., 1980) - A kastély. Írta F. Kafka. Ford. Uo., 1964. - A város és a délibáb. Versek. Uo., 1964. - Az álruhás kalifa. Mesék az ezeregyéjszakából. Uo., 1965. - Égövek, ábrák, csillagok. Vál. a világlírából. Szántó Piroskával. Uo., 1965. - A szeretet bilincsei. Uo., 1965. - Tükör és tűz. Versek. Uo., 1966. - Éjszakai repülés. 4 regény. Írta A. de Saint-Exupery. Ford. Pór Judittal. Uo., 1966. - Pinokkió kalandjai. Írta Carlo Collodi. Ford., átd. Uo., 1967. - A holló és a róka. Állatmesék a világirod-ból. Uo., 1967. - Idegenben. Kisreg. Uo., 1968. - Jegyzetlapok, esszék, karcolatok. Uo., 1969. - A tenger pántlikái. Versek. Uo., 1969. - Hit az emberben. Írta P-Th. de Chardin. Ford. Dienes Valériával. Uo., 1969. - Szentek, írók, irányok. Tanulm. Uo., 1970. - A kis herceg. Írta A. de Saint-Exupery. Ford. Uo., 1971. - Zakeus a fügefán. Uo., 1972. (2. kiad. Uo., 1996) - Az emberi jelenség. Írta P-Th. de Chardin. Ford. Bittei Lajossal. Uo., 1973. - Téltemető. Versek. Uo., 1973. - Nem jött madár. Elb. Uo., 1973. - Századunk útjain. Versfordítások. Uo., 1973. - Mérleg. Vál. versek 1931-72. Uo., 1974. - Júdás kv-e. Verses színmű és esszé. Uo., 1976. - Kakucsi rózsák. Versek., Uo., 1977. - A tücsök és a hangya. Írta J. de La Fontaine. Átd. Uo., 1977. - Balassitól Adyig. Tanulm-ok. Uo., 1978. (2. kiad. Uo., 1996) - A párduc és a gödölye. Reg. Uo., 1978. - A kert. Versek. Uo., 1979. - Hit és humanizmus. Uo., 1979. - Modeste Mignon. Írta H. de Balzac. Ford. Uo., 1978. - Mondd, szereted az állatokat? Versek gyermekeknek. Uo., 1980. - A műalkotások igazságáról és valószerűségéről. Vál. képzőműv. írások. Írta J. W. von Goethe. Ford. Rajnai Lászlóval. Uo., 1980. - Petőfi és Ady között 1849-1899. Tanulm-ok. Uo., 1981. - Az alkony éve. Reg. Uo., 1981. - Vízkereszt v. Amit akartok. Írta W. Shakespeare. Ford. Uo., 1981. - Perzsa levelek. Írta Ch. L. Montesquieu. Ford. Uo., 1981.- Szérű. Összegyűjtött versek. Uo., 1981. - Szeptemberi halászat. Kisprózák. Uo., 1983. - A szamárbőr. Írta H. de Balzac. Ford. Uo., 1983. - A kölestolvaj. Bechstein legszebb meséi. Ford. és átd. Rab Zsuzsával és Lengyel Balázzsal. Bp., 1984. - A per. Írta F. Kafka. Ford. Szabó Edével. Uo., 1984. - J. W. Goethe önéletrajzi írásai. Vál. és ford. Györffy Miklóssal. Uo., 1984. - A hajós visszatérése. Vál. versek. Uo., 1986. - A vándor érkezése. Versek. Uo., 1986. - Bonnard Szilveszter vétke. Írta A. France. Ford. Lakits Pállal. Uo., 1987. - Fák és gyümölcsök. Reg. Uo., 1988. - Napló. 1-2. köt. Uo., 1989. - Stuart Mária. Írta S. Zweig. Ford. Horváth Zoltánnal. Uo., 1994. Rónay László

Tüskés Tibor: ~. Bp., 1988. (Kortársaink) - Szabó 2004:146.

Rónay György Detre, OCist (Bp., 1921. szept. 21.-Bp., 1977. aug. 11.): szerzetes. - 1939: a bpi ciszt. gimn-ban éretts., 1940. VIII. 29: lépett a r-be, 1944. XII. 22: ünn. fog-at tett, 1945. V. 8: pappá szent. 1945-49: a Pázmány Péter Tudegy. hallg-ja, lat-ném. szakon tanári okl-et szerzett. Zircen a a jelöltek tanára. 1950: Győrött a szem. ném-lat. ill. zenetanára, 1951: Győrött, 1956-61: Székesfehérvárt kántor. Ifj. hittankörökben, báziscsoportokban szétosztott vallásos brosúrákért (pl. „Fiúk a viharban”, „Ki lesz hozzám őszinte?”, „Lelki beszélgetések” „Vakmerőség, felelősség, boldogság” „Világiak, keresztények vagyunk”) és engedély nélküli hitokt-ért 1961. II. 6: az országos papi razzia éjszakáján letartóztatták. A Főv. Bíróság VII. 26-29: zárt tárgyaláson, VIII. r. vádlottként, VIII. 1: államellenes összeesküvés vádjával 4 és fél év börtönre, 4000 Ft vagyonelkobzásra és egyes jogok gyakorlásától 5 é. eltiltásra ítélte. 1963. III. 22: a részleges közkegyelemmel szabadult, azután polg. tisztviselő. Zircen a rendi sírkertben nyugszik. 88

Schem. Cist. 1942:264. - Hetényi Varga 1999. I:307.

Rónay István (Szentfülöp, Bács-Bodrog vm., 1840. júl. 14.-Bácsszentiván?, 1893. jan. 17.): plébános. - 1863. VII. 26: szent. pappá. Káplán Sztanisicson, Zomborban. 1867: érs. iktató, 1868: érs. levtáros, 1870: főszentszéki aljegyző, a kalocsai tanítóképző tanára, 1875: alkönyvtáros. 1878: bácsszentiváni plnos, 1884: esp. - 1875-84: a hódsági kerület ogy. képviselője. A kalocsai főszékeskápt-ban 1880. IX. 16: tb. knk. - Cikkei a Fővárosi Lapok (1870-73), Hazánk és a Külföld (1870-71), Vasárnapi Újság (1871), Hittud. Folyóirat c. lapokban, a Kisfaludy-Társaság Évlapjaiban (1874), a Bács-Bodrog vm. c. negyedéves folyóiratban (1879) és Bács-Bodrog vm. évkönyvében (1890). - M: A nemzetek nagy egysége Krisztusban. Egyh. beszéd, melyet 1877. VIII. 26: Szt István kir. ünnepén Bécsben a t. kapuczinus atyák tp-ában mondott. Bécs, 1877. - Szikla és hullámok. Egyh. beszédek. Bp., 1878. - Hamis ideálok. Egyh. beszéd, melyet 1878. VIII. 20: Szt István kir. nemzeti ünnepén Budán a helyőrség tp-ában mondott. Uo., 1878. - A természetes kereszténység. Aphorismák. Uo., 1894. (ném-ül: Das natürliche Christenthum. Leipzig, 1894) - Gedichte. Leipzig, 1894. 88

Némethy Lajos: Dicsbeszédek. 26, 43. - M. Sion 1888:374. - Századunk névváltoztatásai 1895:192. - P. Hírlap 1893:21, 22. sz. - Pester Lloyd 1893:20. sz. - Vasárnapi Újs. 1893:5. sz. - Bácskai Ellenőr 1893:75. sz. - Főv. Lapok 1893:25. sz. - Élet 1894. - M. Könyvészet 1893. - Pallas XIV:676. - Szinnyei XI:1146.

Rónay Jácint József (Székesfehérvár, Fejér vm., 1814. máj. 13.-Pozsony, 1889. ápr. 17.): nagyprépost, választott püspök. - Szülővárosában és Esztergomban tanult, 1831: lépett a bencés r-be. Győri, bakonybéli és pannonhalmi tanulm-ok után 1839: pappá szent. 1840: tanár a győri gimn-ban, 1848: a győri nemzetőrség tagja, 1849: a nemz. kormány Győr vm. papi biztosa, majd a honvédhadsereg tábori papja. A szabharc leveretése után menekülni kényszerült, 1850: Londonban telepedett le, tanításból élt. ~ oktatta Kossuth Lajos gyermekeit is. 1861: távollétében Székesfehérvár ogy. képviselőnek, Győr városi képviselőtestületi tagnak választotta, ~ azonban nem folyamodott kegyelemért. 1866: tért haza, 1867: az egyik győri választóker. ogy. képviselője. 1867: részt vett a M. Tört. Társulat megszervezésében, 1867-71: szerk. a MTA hiv. lapját, az Akad. Értes-t. 1871-72: Rudolf trónörököst a m. tört-re tanította, 1872-től esztergomi főegyhm-s pap. 1875-83: Mária Valéria főhgnő nevelője. 1872: pozsonyi nagyprép., 1873: skutari vál. pp. 1883-tól Pozsonyban élt visszavonulva, gazdag kvtárát a pozsonyi Közművelődési Egyes-re hagyta. A MTA 1847: l., 1867: r. tagja. - Sokoldalú, az új gondolatokra igen fogékony tudós. Győri gimn. tanár korában írta a hazai lélektani irod-ban új irányt jelző pszichológiai műveit. Ebben az időben számos romantikus színművet is írt, később színházi témájú kv-e jelent meg. 1862-66: az emigrációból hazaküldött cikkeit hazai lapok közölték, ezekben (elsőként a hazai tud. szakirod-ban) Charles Darwin tanait ismertette. Több művét távollétében adták ki ekkor a m. kiadók. - Fm: Mutatvány a tapasztalati lélektan köréből. Győr, 1846. - Jellemismeret. Uo., 1847. - Társalkodó (1848: Az emberi agyról és befolyásáról a szellemi életre) - A tűzimádó bölcs az ősvilágok emlékeiről. Pest, 1860. - Fajkeletkezés. Az embernek helye a term-ben és régisége. Pest, 1864. - Jellemrajzok az ang. színvilágból. Pest, 1865. - Az ősember haladásáról. Pest, 1868. - Utóda a skutari c-en 1890: Begovcsevics Róbert. 88

LBE:511. - Pór Antal: R. Jáczint pozsonyi prép. Uo., 1885. - M. Sion 1886:844. - Zelliger 1893:442. - Szinnyei XI:1148. - Acsay Antal: ~. Győr, 1906. - MTA tagjai 1975:235.

Rónay Kázmér, aranyosmaróti (Aranyosmarót, Bars vm., 1883. febr. 17.-Bp., 1971. ápr. 21.): festő, grafikus, műbíráló. - A pesti piar. gimn-ban éretts., a bpi műegy., majd a müncheni, párizsi és nápolyi festőakad. növ-e, hosszan utazgatott Spo-ban, Skandináviában, a Balkánon és Kis-Ázsiában. Hazatérve a Képzőműv. Főisk-n Olgyay Viktor tanárs-e, 1922: a bpi gyakorló főgimn., 1926-49(?): a Szt István Gimn. rajztanára. Az Élet folyóir. kritikusa, 1919-44: a Képes Krónika b. munk., a Szépművészet és az Új Idők munk. mint képzőműv. rovatvez. 1912-től főleg rézkarcokkal szerepelt a főv. tárlatokon. 1926: gyűjteményes kiállítása volt a Nemz. Szalonban, 1933: temperáiból az Ernst Múz-ban. Kiállított Stockholmban, Oslóban, Nürnbergben, Münchenben, Madridban, Lipcsében s a St. Louis-i világkiáll-on. - 1949: a SZIA III. o. tagja. 88

Barthos-Csetri-Luttor 1928/29:49. - Élet 1928:145. (Turchányi István: ~); 1926:251. (Szokolay Béla: Látogatás ~ festőművésznél) - ML 1935. II:388. (*febr. 18.) - Jámbor 1936:91; 1942:135. - Karczag 1940:162. (*febr. 18.) - SZIA tagajánl. 1948:26; 1948/49:4. - M. Kurír 1949. V. 12; 1950. I. 21.

Rónay László (Bp., 1909. szept. 4.-Bp., 1990. jan. 5.): lelkész, levéltárnok. - 1932. VI. 19: az egri egyhm. papjává szent. Ösztöndíjas Rómában, majd (1947: is) az Orsz. Levtár munk., 1950: kisegítő lelkész Bpen, 1972: megbízott lelkész Atkáron, 1973: kisegítő lelkész Bpen. - Cikkei: Levtári Közlem. (1939:289. A M. Keresk. Társ. levéltára; 1942-45: Olasz egyh. és világi levtárak; 1946:338. Az Orsz. Levtár kutatóterme 1934-1946-ban) - M: Montecorvinoi János működése Kínában és levelei. + Vesztergombi József: Xavéri Szt Ferenc munkatársai Jápánban. + Starker László: Szt Ágoston tanítása a pogányok erkölcsi cselekedeteiről és üdvösségük kérdéséről. + Sall Szilveszter: Raymundus Lullus mint misszionárius. Bp., 1931. (A Pázmány Péter Tudegy. Hittud. Kara Erkölcstanulmányi [Missziológiai] Szem. dolgozatai 2.) 88

Schem. Agr. 1933; 1945:229; 1975:128. - Pilinyi 1943:30. - Tóth 1948:22. - Diós 1999:182. (3334.)

Rónay László (Bp., 1937. aug. 16.-): irodalomtörténész, kritikus. - 1955: a bpi Piar. Gimn-ban éretts., 1955-56: az Új Ember kiadóhiv. dolgozója. 1962: az ELTE-n m-lat. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. 1962: Bicskén ált. isk. tanár, 1970: a Petőfi Irod. Múz-ban dolg., 1973: a MTA Irod-tud. Int. tud. főmunk., 1983: o-vez., c. egy. docensként oktató az ELTE 20. sz. tanszékén, 1990-: uo. egyetemi tanár, a Vigília szerk. biz-nak tagja. 1989-99: az Új Ember főszerk-je. - 1981: az irod-tud. kandidátusa, 1988: dr-a. - M: Az Ezüstkor nemzedéke. Bp., 1967. - Thurzó Gábor Uo., 1974. - Hűséges sáfárok. Uo., 1975. - Kosztolányi Dezső. Uo., 1977. - Devecseri Gábor alkotásai és vallomásai tükrében. Uo., 1979. - Szabálytalan arcképek. Esszék, tanulm-ok. Uo., 1982. - Képes Géza. Uo., 1983. - Hajrá Felhegy! Reg. Uo., 1983. - Tersánszky Józsi Jenő. Uo., 1983. - Innen és túl. Vál. századunk m. kat. lírájából. Uo., 1984. - „Ki volt ez a varázsló?” Kosztolányi Dezső a vallomások és emlékezések tükrében. Uo., 1985. - Virrasztók. A Vigília 50 éve. Vál., szerk. Uo., 1985. - Öröktűz. Vál. századunk m. kat. elb-eiből. Vál., szerk. Uo., 1986. - A Ny-i m. irod. 1945 után. Béládi Miklóssal és Pomogáts Bélával. Uo., 1986. - Két dióhéj. Vál. a Ny-i m. elb. irod-ból. Uo., 1987. - „Tudják-e, ki vagyok?” Tersánszky Józsi Jenő. Bp-Pozsony, 1988. - Márai Sándor. Bp., 1990. - Társunk, az irod. Uo., 1990. - Erkölcs és irod. A m. irod. rövid tört. Uo., 1993. (ném-ül Abriss der ung. Literaturgeschichte. Uo., 1997) - A m. kat. egyh. tört. 1939-ben. 1-3. köt. Uo., 1995. - Irod. a középiks-k III. o-a számára. Uo., 1995. - A szeretet ped-ja. Sík Sándor vál. írásai. Vál. Uo., 1996. - A magam módján. Sík Sándor vál. költeményei. Vál. Uo., 1996. - Mítosz és emlékezet. Esszék, tanulm-ok. Uo., 1997. - Mécs László. Uo., 1997. - Sík Sándor. Uo., 2000. - Isten nem halt meg. A 20. sz. m. spirituális líra. Uo., 2002. - Felhegyi legendák. Ifj. reg. Uo., 2002. - Unokáim kv-e. Uo., 2002. - Az őrszem tekintetével. Magatartásváltozatok a 30-as, 40-es és 50-es évek m. irod-ában. Uo., 2002. - Lélek és szó. Esszék, tanulm-ok. Uo., 2004. - „Legyél önmagad!” Utak a Felhegyről. Uo., 2004. - Növekvő unokáim. Uo., 2005. - Márai Sándor. Uo., 2005. - 1972-: a Kortársaink, 1995-: a Kat. reneszánsz, 1997-: a De profundis kv-ek c. sorozatok társszerk-je. - Betűjelei a Vigíliában: -; R.L.; (R.L.); Siki Géza. P.B.-s.k.

Üzenet 1984:1-2. sz. (Pomogáts Béla: A Nyugat öröksége) - Krónika 1984:19-20. (Tűz Tamás: Szabálytalan arcképek) - Vigilia repert. 1987:364. - Fazakas 1989:347.